RIGHT vs LEFT

Gedurende de les veranderde je visie constant. Je mening werd van rechts naar links geslingerd om dan uiteindelijk toch in het midden te belanden. Het is moeilijk te oordelen over dit onderwerp, want zoals altijd heeft elke keuze zo zijn voordelen en nadelen.

COPYRIGHT
Ik starte de les met een duidelijke mening “Ik ben pro copyright”. Iedereen heeft rechten op zijn eigen creaties. Zowel fotografen, kunstenaars, auteurs, wetenschappers,… Niemand mag gaan lopen met hun idee, niemand anders dan de maker mag met de pluimen gaan lopen. Naar mate de les vorderde kwamen we in aanraking met “copyleft” en kwam je steeds meer te weten over de nadelen van copyright. Copyright belemmerd heel veel. Een armbeweging zou je zelfs al eens geld kunnen kosten. Het beperkt je fel in je vrijheid. Niemand zou nog kostenloos kunnen bewegen of zingen.

COPYLEFT
Doordat ik steeds meer zicht kreeg op de nadelen van copyright begon mijn mening meer en meer te verschuiven naar links. Mensen moeten vrij zijn in hun creatieviteit. Ze moeten hunzelf kunnen uiten zonder beperkt te worden in hun denken. Jammer genoeg zijn er heel veel nadelen verbonden aan copyleft. Vooral nadelen voor de oorspronkelijke bedenker. Het zou leuk zijn als ik een liedje zou kunnen coveren met mijn gitaar en dat op Youtube te kunnen plaatsen zonder dat ik hier de auteursrechten mee schend. Maar als ikzelf ooit een lied zou maken en iemand ander zou dat coveren en er beroemder mee worden, zou ik toch zwaar beginnen twijfelen aan “copyleft”. Bij nader inzien denk ik dan “iets wat je zelf niet wilt, moet je anderen ook niet aandoen”.

CREATIVE COMMONS
Gelukkig voor mij “de moeilijke kiezer” bestaat er ook een gemakkelijke middenweg. In de plaats van recht of links te kiezen, kan je van beide keuzes de voordelen combineren. Ik vind auteursrecht zeer belangrijk, maar het moet anderen niet te fel bepreken in hun doen en denken. Daarom is creative commons en goede oplossing. Zou kan je altijd de originele bedenker benoemen in je video, kunstwerk,… Zonder je eigen vrijheid te dwarsbomen.

Wie kiest er nu niet graag voor een gemakkelijke middenweg?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Marte Claes’s story.