Universell utforming — for deg som jobber med innhold

Marte Johnsen
5 min readSep 19, 2018

--

Det er mange gode grunner til å ta universell utforming på alvor. Én av dem er at det er lovpålagt, og at man i verste fall kan bli ilagt bøter dersom man ikke følger denne forskriften. En enda bedre grunn er selve grunnlaget for forskriften om universell utforming av IKT-løsninger, som enkelt sagt dreier seg om at innholdet i nettløsningen din skal være tilgjengelig for alle.

Hvem er alle? Alle betyr alle. Noen av oss har nedsatt syn eller er helt blinde, noen har dysleksi, noen har motoriske utfordringer, eller har av andre grunner behov for ulike typer hjelpemidler når de navigerer på nett. Men det er ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne som kan dra nytte av universell utforming. Ta for eksempel kontrast mellom tekst og bakgrunn: god kontrast er ikke bare avgjørende for at noen med nedsatt syn skal klare å lese teksten — god kontrast gjør det enklere og mer behagelig å lese for alle!

I tillegg ble det 1. februar 2022 innført et nytt regelverk med krav for universell utforming som ble gjeldende fra 1. februar 2023. Det nye regelverket krever at alle virksomheter i offentlig sektor skal ha en tilgjengelighetserklæring på plass for sine nettsteder. Nettstedene må testes for de 47 kravene i WGAC 2.0 og WCAG 2.1

En del av ansvaret hviler på skuldrene til leverandøren av publiseringsløsningen. Det er for eksempel opp til leverandøren å påse at all tekst er stilsatt med tilstrekkelig fargekontrast, og ikke minst at nettsiden er semantisk riktig kodet. Men du som redaktør eller skribent sitter også med et ansvar for å sikre at innholdet du produserer blir universelt utformet.

Vi har lagt merke til noen «tilgjengelighets-glipper» som går igjen, og det er disse vi vil prioritere i dette innlegget. Kanskje vet du alt dette, men slurver litt innimellom fordi du har dårlig tid? Eller kanskje er du ikke helt sikker på hvordan det skal gjøres? Uansett om du har lest disse tingene hundre ganger før, eller om det er helt nytt for deg, så håper vi at du vil henge med videre. Her kommer det:

Vanlige feil (og selvfølgelig tips til hvordan man kan unngå dem)

Lenker, lenker, lenker

Gjør det tydelig for brukeren hvor lenken fører hen. «Her» forteller oss jo ikke så mye? Det er ikke påkrevd med en fullt beskrivende lenketekst så lenge konteksten rundt lenken er beskrivende nok, men det anbefales likevel. Lenker du til et dokument? Inkluder informasjon om filtype og gjerne også filstørrelse. Overraskelser kan være gøy, men ikke alltid! Det bør også tydeliggjøres dersom lenken åpnes i et nytt vindu, eller lenker til en ekstern nettside.

Her er kun ordet “her” markert som lenke. En klassisk nei-lenke!
Her er det tydelig hva som er lenkemålet. I tillegg får man informasjon om filtype og filstørrelse. En ja-lenke!

Manglende alternativ tekst på bilder

Alle ikke-dekorative bilder må ha et tekstalternativ (også kalt «alt-tekst»). Dette brukes for å beskrive bilder til folk som ikke kan se dem. Viser bildet to hjelpepleiere og en pasient? Skriv «to hjelpepleiere og en pasient» som alternativ tekst.

Tekst i bilder

Tekst skal så langt som mulig presenteres som tekst, og ikke som bilde av tekst. Tekst i bilder blir utilgjengelig for alle som ikke klarer å se bildene klart nok, eller ikke kan se de i det hele tatt. Grafiske modeller og organisasjonskart kan brukes, så lenge bildet har en god alternativ tekst og den samme informasjonen er gjengitt som tekst.

Videoer uten teksting

Forhåndsinnspilt video (videoopptak) med lyd skal være tekstet. De som ikke kan høre lyd skal få presentert lydinnholdet på en alternativ måte. Teksting er også nyttig for de som ikke har tilgang til lyden eller ikke ønsker å ha på lyd.

Direktesendte videoer er unntaket, men husk om videoen blir liggende på nettstedet lenger enn 14 dager, så må videoen tekstes.

Utforming av tabeller

Lag tabeller ved bruk av tabellverktøyet i publiseringssløsningen, og sørg for å legge inn tabelloverskrifter, slik at det blir lett å orientere seg for brukeren. Her er det mange som «jukser litt», og bruker fet skrift på overskrifter, uten å markere dem som tabelloverskrifter. Problemet med dette er at når overskriftene ikke er semantisk markert som overskrifter, vil ikke en skjermleser forstå hvordan innholdet i tabellen hører sammen med overskriftene. Opplesingen av tabellen blir derfor en ganske unødvendig forvirrende opplevelse for brukeren.

Overskrifter

God oppbygging av tekst vil gjøre det enklere å finne frem til informasjonen man er ute etter, både for personer med dysleksi, og for de som vil skumlese seg frem til informasjonen de er ute etter. Unngå lange avsnitt, skriv så kort og presist som mulig, og bruk overskrifter på riktig måte. Ved å dele inn teksten med overskrifter og underoverskrifter, blir det enklere å skumlese og navigere i teksten, uavhengig av om man bruker hjelpemidler eller ei.

  • Bruk overskriftsnivåene i korrekt rekkefølge. Sidetittelen skal være overskriftsnivå 1 (h1) — dette fikser som regel publiseringsløsningen automatisk dersom dere har et eget felt hvor dere kan skrive inn denne. Ikke bruk overskriftsnivå 3 (h3) dersom du ikke allerede har lagt inn en overskrift med overskriftsnivå 2 (h2) som denne skal høre innunder. For de som lurer: “h1” står for “heading 1” — altså “overskrift 1” på norsk.
  • Ikke juks og bruk fet skrift for å lage en underoverskrift — bruk de innebygde stilene i publiseringsløsningen. Har dere ikke mange nok nivåer med overskrifter i publiseringsløsningen? Ta kontakt med leverandøren deres og hør med dem om mulighetene for å legge til flere.
En nettside med riktig bruk av overskrifter.

Hvordan bli bedre på universell utforming?

Heldigvis finnes det flere gode verktøy som kan hjelpe til med å sjekke tilgjengeligheten for deg. Eksempler på slike er Siteimprove og Monsido.

Et annet tips er å bedre brukeropplevelsen ved å sjekke lesbarhetsindeks for teksten din på skriftlig.no.

Vil du lære mer om hvordan du kan lage innhold som er universelt utformet, anbefales dette webinaret fra Tilsynet for universell utforming av ikt.

Fortsett med å lage godt innhold, og gjør det tilgjengelig for alle!

--

--