‘Wijsheid komt met de jaren.’, klinkt het, maar ik heb altijd de indruk gehad dat ze dat zeggen om je dom te houden. Ik heb vrij vroeg geleerd, toen ik voor de eerste keer flauwviel, (net als bij de eerste keer dat ik stiekem dronken was), dat twee benen niet altijd genoeg zijn om je recht te houden. Soms heb je je twee andere ledematen ook nodig en soms is zelfs dat niet genoeg. En dat die superheld, waar ik altijd over droomde, mij niet zou komen redden van die afschuwelijke val. (Want hij bestond gewoonweg niet.) Als volwassene hang je af van de goedheid van een ander. In sommige gevallen zelfs van zijn humeur. Als kind ook, maar dat kan je niet weten, want wijsheid komt met de jaren, toch?

Dat de tijd steevast vooruit gaat en we er niet jonger op worden, moet ik aan ze toegeven. Al lijkt dat bij mij net het omgekeerde te zijn. Of beter gezegd, vroeger wou ik niet jong zijn, nu wil ik niet liever. Een kind kan tenminste nog met bepaalde dingen wegkomen, tot een vechtpartij aan toe en de enige reactie dat het uitlokt is; “Och het is maar een kind. Zeg eens sorry jongen.” Alsof een simpele ‘sorry’ alle schade kan herstellen. Nee, dat wordt achter de schermen geregeld, want een volwassene komt nergens mee weg. Voor alles moet je verantwoording afleggen. Alles moet een reden hebben en een kostprijs. (Daar zijn ze dol op.)

Begrijp je wat ik wil zeggen? Kinderen spelen met miniatuur autootjes en barbiepoppen, de grote mensen spelen met gevoelens en macht.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.