Stageverslag Pocketmenu: 11e editie

Deze week heb ik vooral aan tickets gewerkt. Tickets zijn kleine aanpassingen aan een website. Je kan hierbij denken aan nieuwe pagina’s, andere partner logo’s, nieuwe reserveringssystemen en meer.

De projecten waar ik aan gewerkt heb zijn:

Coming soon page voor Fabbrica
Het leuke hieraan was de lees meer knop, gemaakt met jQuery

Seo check voor Restaurant Looks
Hierbij heb ik gekeken naar titels afbeeldingen en de teksten en daarna geoptimaliseerd voor de searchengines.

Redesign voor Restaurant Kloek
Het moest simpel blijven, volgens de titel.

Nieuwe reservering voor Tollius en Perron 4/5
Deze restaurants hebben dezelfde eigenaar.

Nieuwe pagina voor La Vallade
Hieronder een opzet met dummy text.

Nieuwe partnerbalk voor Les ombrelles
En geüpdatet naar de 2016 logo’s

Volgende post »

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.