Stageverslag Pocketmenu: 7e week

Deze week heb ik minder dan normaal gedaan dit kwam doordat er weing opdrachten waren ook was ik was 2 dagen ziek geweest.

Daarom heb ik gezocht naar wat alternatieven, bijvoorbeeld heb ik meer voor support gewerkt. Bij support (zendesk) wilde De Ouzerie en Harvey een nieuwe menukaart op de website. En restaurant Slangevegt wilde een nieuw favicon.

Werkprocessen: A.2.1, A.2.3, A.2.4

Menu’s

Ook heb ik de coming soon websites klaargemaakt en de feedback verwerkt zodat ze live konden.

Coming Soon!

Daarna heb ik gewerkt aan een snippet, dit is een stuk herbruikbare code. De snippet die ik gemaakt had was een 3 column responsive grid die gebruikt maakt van flexbox, waarbij je een child element hebt die een afbeelding heeft en een stuk tekst. Deze snippet heb ik weer gebruikt bij de websites voor Caatjes Concept en De Firma Taart.

De firma taart en caatjes concept

Als laatste had ik nog gewerkt aan de websites voor Seafood Market. De Seafood market is de tweede locatie, de eerste is The Seafood Bar. Pocketmenu had al een website voor The Seafood Bar gemaakt en zij openen een tweede soort restaurant The Seafood Market. Aan mij was gevraagd om hier de website voor te maken. Het was dus belangrijk om dezelfde stijl aan te houden maar toch de sfeer van The Seafood Market erin verwerken.

Werkprocessen: A.2.1, A.2.3, A.2.4, A.1.1, A.1.3, A.1.4

Seafood Market
Landingspagina

Volgende post »

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.