The Killers

“I got soul, but I’m not a soldier”

Las Vegas-bandet The Killers, den första akt som bildats under vår livstid som listats. Viss konsensus finns kring bästa låtar och skivor men trots att bandet i mångt och mycket upplevts tillsammans och katalogen är relativt begränsad i volym, så är spridningen av låtar stor.

Låt

Mr. Brightside från bandets debutskiva Hot Fuss från 2004 blir främsta låt med 29 poäng, efter 10-poäng från Clifford och Fransson och 9-poäng från Wattwil.

På listans andraplats ligger Read my mind från andraskivan Sam’s town. Även denna låt finns med på samtliga tre listor med totalt 19 poäng, varav 9 poäng från Fransson, 7 poäng från Clifford och 3 poäng från Wattwil.

Wattwils förstaplats All these things that I’ve done återfinns på listans tredjeplats med 18 poäng också denna med på samtliga tre listor. Förutom Wattwils 10 poäng får låten 6 poäng från Clifford och 2 poäng från Fransson.

Fyra låtar finns med på två listor; Sam’s town, Bling (Confessions of a king), Daddy’s eyes samt Jenny was a friend of mind.

Album

Stor koncentration till bandets första två skivor men där Sam’s town från 2006, blir främsta skiva med 72 poäng, före debutskivan Hot fuss från 2004 med 53 poäng.

År

Listorna

Andreas Clifford

 1. Mr. Brightside
 2. Bones
 3. Sam’s town
 4. Read my mind
 5. All these things that I’ve done
 6. This is your life
 7. Romeo and Juliet
 8. My list
 9. Be still
 10. Jenny was a friend of mine

Martin Fransson

 1. Mr. Brightside
 2. Read my mind
 3. Bling (Confessions of a king)
 4. When you were young
 5. Joseph, better you than me
 6. Sam’s town
 7. ¡Happy birthday Guadalupe!
 8. Why do I keep counting?
 9. All these things that I’ve done
 10. Daddy’s eyes

Martin Wattwil

 1. All these things that I’ve done
 2. Mr. Brightside
 3. The river is wild
 4. Runaways
 5. Daddy’s eyes
 6. Human
 7. Glamourous indie rock and roll
 8. Read my mind
 9. Bling (Confessions of a king)
 10. Jenny was a friend of mine

“But it’s just the price I pay destiny is calling me open up my eager eyes ’cause I’m Mr. Brightside”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.