Klára Perlíková patří k lidem, kteří epilepsii přijali jako součást života. Nemoc ji nijak nezabránila v cestě za jejími cíli — vystudovala doktorát z etnologie, má tři zdravé děti, pracuje jako průvodkyně na Scio škole, ráda sportuje a cestuje. Jak k epilepsii přistupuje, co jí pomohlo a čím se v…


Míša se jízdě na koni a parkurovému skákání věnuje od dětství.

Míša se závodně věnuje parkurovému skákání a jezdectví je jejím životním koníčkem. Před rokem prodělala svůj první epileptický záchvat a bohužel zdaleka ne poslední. Epilepsie pro ni nepředstavuje překážku v zaměstnání, ale v tom, co ji nejvíce naplňuje a baví. Tuto překážku se však rozhodla překonat.

Epilepsie se u Vás objevila náhle až v dospělosti. Od Vašeho prvního záchvatu uběhl teprve rok. Co se Vám přihodilo?

Od mala se věnuji…


Ilustrační obrázek | Zdroj: pexels.com

Lenka prošla řadou zaměstnání a velmi často se setkávala se zaměstnavateli, kteří k diagnóze epilepsie přistupovali s předsudky. Kvůli epilepsii nebyla do řady zaměstnání přijata a nezřídka se také potýkala s negativní reakcí okolí. I proto se rozhodla o své nemoci raději příliš nemluvit. …


Ilustrační fotografie | Zdroj: unsplash.com

Michal se potýká s epileptickými záchvaty od dětství. Prošel si řadou nepříjemností, které ho však nezastavily v jeho cestě k povolání, které ho naplňuje. Vystudoval Fakultu strojní ČVUT a dnes se zabývá výzkumem v letectví. Jeho příběh je jeden z těch pozitivních, nechte se jím inspirovat.

S epilepsií se potýkáte od svých 8 let. I přes zdravotní komplikace jste vystudoval strojní fakultu na ČVUT a v současnosti se zabýváte výzkumem v letectví. Ovlivnila nějakým způsobem epilepsie výběr Vašeho oboru?

Neovlivnila. Od dětství jsem…


Jiří Zelenda SCIO vzdělávání handicap epilepsie epilepsy zaměstnání empatie
„Když vybíráme nového kolegu, zajímá nás, jestli odpovídá vypsaným požadavkům a čím může naši společnost obohatit. Jestli má nějaký zdravotní handicap, opravdu nehraje roli,” říká Jiří Zelenda, výkonný ředitel společnosti Scio | Zdroj: Scio

Jiří Zelenda je výkonným ředitelem společnosti Scio, která se zaměřuje na vzdělávání dětí a vyniká svým jedinečným přístupem. Tak „trochu jinak“ se Scio chová nejen k dětem, ale také ke svým zaměstnancům. I těm se zdravotním znevýhodněním. Vztahy jsou zde založené na vzájemné důvěře a vstřícnosti. …


epilepsie rodina dítě učitel scio

„Nebojte se o epilepsii mluvit. Pokud někdo o vašem problému neví, nikdy vás nemůže pochopit.”

Michala v jeho 25 letech postihl velký epileptický záchvat, který mu změnil život. Nutno podotknout, že k lepšímu. Splnil si svůj velký sen a stal se učitelem ve ScioŠkole. Díky nemoci začal také běhat, po…


Janě cestu k vhodné práci komplikovala řada omezení, která epilepsie přináší. A nejednalo se pouze o komplikace zdravotní. Jednou z překážek byla například absence řidičského průkazu. Než nalezla vyhovující pracovní pozici, dvakrát musela změnit zaměstnání. Nakonec se jí práci podařilo získat a dnes pracuje jako programová manažerka na Ministerstvu práce…

Martina Seifrtová

Doktorka lékařské biochemie, členka multidisciplinárního týmu Epizóny.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store