Divočina a zase divočina

Kalifornie je krásná, slunná, ale taky divoká. Nejen, že na vás číhá za keřem puma nebo medvěd, stejně tak nebezpečné jsou i rostliny.

Mezi hodně problémový patří poison oak. Děti se o něm dokonce učí básničku ve škole.

Poison oak se skrývá všude

“Leaves of three, let them be.”!

No celkem se to vyplatí, protože když si na lístky poison oaku sáhnete, udělají se vám na kůži hodně pálivé, svědivé a nepříjemné puchýře.

Pozornost, kterou tomu ve škole věnují dává smysl. On je totiž na každém rohu. Dokonce, i když se vám dostane jen na kalhoty a vy si na ně šáhnete, máte problém.

Děti už ho bezpečně poznají a dávají si pozor.

Tady něco mále pro vědce.

https://en.wikipedia.org/wiki/Toxicodendron_diversilobum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.