Emergency snack food

Tak o tomhle stojí za to napsat pár řádků. Jelikož žijeme v Kalifornii, kde hrozí v podstatě kdykoli zemětřesení, školy se na možnost neobvyklé situace připravují.

Určitě je to správně, protože to zvyšuje počet těch, co to přežijí. Na druhou stranu, pokud vyrůstáte v zemi, kde vám v podstatě kromě povodní nic nehrozí, je to mírně stresující.

Děti si každý rok, na začátku školního roku musí přínest Emergency snack food, a to pro případ, že by uvízly ve škole a rodiče si je nemohli včas vyzvednout.

Pevně věříme, že to nebudeme potřebovat.

Like what you read? Give Jak jsme jeli do Ameriky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.