Nejezdíme jenom k moři

Všude okolo nás je dostatek přírody. Stačí popojet autem pár desítek minut a jsme na horách. Výška hor v okolí Sillicon Valley je okolo 700 m.n.m. Ideální pro rodinnou procházku.

Ale nenechte se zmást. Takhle zelené je to tu opravdu jenom chvíli. Většinou tak do prosince do konce dubna. Pak přijde na řadu žlutá.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.