Pláže, pláže a zase pláže

Je jich tu spousta, jsou nádherné, různé, divoké, dokonalé, pusté a prázdné. Kdyby se vám zdálo, že jsme furt na pláži, tak se vám to nezdá.

Like what you read? Give Jak jsme jeli do Ameriky a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.