San Francisco — Twin Peaks a Painted Ladies

San Francisco je město, které nás hodně oslovilo. Je toho tady tolik, že si to musíme dávkovat postupně.

Tentokrát jsme navštívili dva milé vrcholky Twin Peaks. Zažili jsme je taky v úplné mlze, takže tenhle pohled je úplně famózní.

Potom jsme se přesunuli do centra a jeli jsme na picknik k Painted Ladies. Obě místa mají dvě věci společné. Jsou krásná a hodně na nich fouká.

A protože nejsme tyrani svých dětí, dopřáli jsme jim nejkrásnější hřiště s nejlepším výhledem.

Všechna zmíněná místa projedete snado a rychle autem. Teda snadno jen v případě, že umíte s automatickou převodovkou vyjet takovýhle kopec a případně se v něm ještě zastavit v zácpě.

A na závěr dominanta San Francisca. Mrakodrap Trans America Pyramid.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.