Alternativa medier vs Public Service

Jag hade en gnagande känsla. Ändå blev jag överraskad över resultatet.

För en vecka sedan knivdödades två människor på IKEA i Västerås. Morden har dominerat nyhetsflödet och diskussionerna på sociala medier. Det gjorde mig nyfiken på hur svenskarnas mediekonsumtion verkligen ser ut.

Var har svenskarna sökt information? Och vilken information har de delat vidare?

Trafiksiffror är intressanta. Men verkligt effektiv kommunikation uppstår när människor sprider information vidare. Därför ville jag ta reda på vilka nyheter som varit de mest delade under den senaste veckan.

Jag älskar Ted Valentins www.socialanyheter.se som ger en halv bild av vad som engagerar människor just nu. En halv bild, eftersom enbart de traditionella medierna listas.

Med hjälp av analysverktyget BuzzSumo gjorde jag en enkel körning på antalet delade artiklar från några större medier under den senaste veckan, för att jämföra dem med några så kallade alternativa medier.

Ja, Expressen och Aftonbladet är överlägset störst. Men sedan har det blivit väldigt jämnt.

Särskilt intressant var det att jämföra Public Service med några alternativa medier. För att få jämförbarhet studerade jag de tio mest delade artiklarna.

Image for post
Image for post

Under 10–17 augusti spreds de tio mest delade artiklarna från Sveriges Television 77 461 gånger. Motsvarande siffra för Fria Tider var 74 808 gånger.

Under samma period spreds de tio mest delade artiklarna från Sveriges Radio 21 407 gånger. Motsvarande siffra för Avpixlat var 20 088 gånger, och för Nyheter Idag 35 224 gånger.

Som Peter Wolodarski påpekat toppar Public Service listan när svenskarna får svara på frågan vilka samhällsinstitutioner de har störst förtroende för. Givetvis är svaren på en sådan undersökning intressanta. Men i min bok väger faktiska delningar av information tyngre. Särskilt när människor delar nyheter från avsändare som stora delar av omgivningen uppfattar som kontroversiella.

Vad säger denna ögonblicksbild om svenskarnas mediekonsumtion? Om den växande betydelsen av “de gråa medierna”?

Är resultatet överraskande?

Knappast riktningen, men däremot omfattningen. Fria Tiders genomslag är just nu jämförbart med Sveriges Televisions.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

PS: Hittar du något fel i min metodik? Kommentera gärna texten, så ändrar jag med glädje.

Written by

Founder and Chief Innovation Officer @milttonlabs

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store