Nu är Sverigedemokraterna Sveriges största parti på Facebook

Nu är Sverigedemokraterna Sveriges största parti på Facebook. I Miltton Labs mars-rapport har partiet 138.994 följare medan Socialdemokraterna har 137.783 följare. Efter att ha skuggat Socialdemokraterna i flera månader har SD nu gått förbi.

Sverigedemokraterna växer just nu snabbt på Facebook, och har lockat 5.000 nya följare sedan januari. Många andra partier står och stampar. Miljöpartiet har till och med tappat över 500 följare.

Källa: Facebook mars 2017

Antalet följare för ett parti är viktigt. Ännu viktigare är hur många av följarna som är engagerade. Hur många är aktiva genom att gilla, dela eller kommentera partiernas budskap?

Här är Sverigedemokraterna överlägsna sedan länge. Enligt verktyget Likealyzer från Meltwater är det 24.444 personer som på det här sättet pratar om Sverigedemokraterna i sina egna flöden.

Närmaste parti är faktiskt Vänsterpartiet, som har 10.861 pratare på Facebook.

Källa: Meltwater Likealyzer 2017

Sverigedemokraterna är helt enkelt det parti som är bäst på att engagera sina följare. De partier som är sämst på detta just nu är Moderaterna och Miljöpartiet. För bägge dessa partier är andelen engagerade följare 3,2 procent. (Det vill säga antalet som pratar om partiet jämfört med det totala antalet följare. Det behöver inte vara samma människor).

Källa: Meltwater Likealyzer mars 2017

Ett inlägg från Sverigedemokraterna engagerar i snitt 1,8 procent av antalet följare, medan motsvarande siffra för Miljöpartiet och Moderaterna är 0,4 procent.

En så lågt antal borde vara mediokert. Tyvärr är det i paritet med de flesta politiska sidor på Facebook.

Om något av de andra partierna ska ha möjlighet att utmana Sverigedemokraterna på Facebook måste det knäcka R0-koden för sitt flöde.

Jimme Åkesson är även den partiledare som har högst antal följare på Facebook, följd av Stefan Löfvén.

Isabella Lövin kan trösta sig med att hon stod för februaris i särklass bästa inlägg bland partiledarna, med över 20.000 reaktioner och nästan 8.000 delningar.

Succéinlägget har säkert bidragit till att Isabella Lövin fått över 1.000 nya följare, vilket ger henne den största tillväxten av alla partiledare.

Vi hoppas att hon inspirerar andra att höja sina ambitioner.

Metod: Vi använder öppen data från Facebook, samt Meltwaters gratis-verktyg Likealyzer och egna beräkningar.