Pardubický kraj navyšuje podporu mladým fotbalistům, pošle jim čtvrt milionu

Krajští radní na svém dnešním jednání schválili příspěvek 250 tisíc korun na činnost spolku FK Junior Pardubice, který sdružuje fotbalové oddíly od přípravek až po dorost a zajišťuje chod Sportovního střediska mládeže v Ohrazenicích. Pardubický kraj tak navazuje na již fungující podporu fotbalových oddílů, kterou zajišťuje prostřednictvím nadačního fondu.

„Chceme, aby mladí fotbalisté neodcházeli do jiných regionů, ale fotbalově rostli v našem kraji a poté se stali například základem pardubického týmu dospělých. Péče o mládež je jednou z našich priorit, a proto budeme i nadále vytvářet maximální možné podmínky pro jejich rozvoj,“ uvedl hejtman Martin Netolický a zdůraznil, že kraj myslí i na ostatní oddíly, které podporuje mimo jiné prostřednictvím Nadačního fondu Pardubického fotbalového svazu.

„Kraj každoročně přispívá ze svého rozpočtu nadačnímu fondu částkou 500 tisíc korun. V letošním roce jsme díky dobrému hospodaření uvolnili dalších 750 tisíc korun, takže celková podpora kraje se vyšplhala na částku jednoho a čtvrt milionu korun. A to se bavíme stále pouze o nadačním fondu,“ shrnul hejtman Netolický a uvedl, k čemu jsou finanční prostředky fondu využívány. „V minulém roce bylo pořízeno téměř 80 bezpečných branek a pro letošek se jedná prozatím o téměř 50 kusů. Nadační fond, stejně jako v loňském roce, zaplatí jednu branku s tím, že druhou pořizuje klub či obec.“

V současné době fond zajišťuje i další projekty. „Letos podporujeme materiální vybavenost klubů v regionu také nákupem brankových sítí nebo příspěvkem na světelné informační tabule či fotbalové míče. Fond navíc připravuje zakoupení 50 tréninkových sad pro mládež, které budou obsahovat například žebříky, tyče, rozlišovací dresy, kužele či pevnou zeď pro nácvik standardních situací,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pardubický kraj také společně s městem Pardubice podporuje krajskou fotbalovou akademii, která vznikla v Pardubicích a od Fotbalové asociace ČR získala velice pozitivní hodnocení. „V memorandu, které jsme podepsali společně s předsedou Peltou a primátorem Charvátem, jsme se jako kraj zavázali, že v roce 2016 poskytneme dotaci na náklady spojené s akademií ve výši půl milionu korun, v dalších letech to pak bude částka 1,5 milionu korun,“ podotkl hejtman.

autor textu: Pardubický kraj

fotografie je ilustrační

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.