Piano na ulici v Rychnově nad Kněžnou rozezněl amatérský hudebník Jan Hančarík

V sobotní odpoledne 1. října jsme na Starém náměstí nejdříve tiše stáli a poslouchali příjemné klavírní tóny a až po několika odehraných písních jsme oslovili klavíristu s prosbou o rozhovor. Jednalo se o náhlé a spontánní setkání úplně neznámých lidí. A tak jsme se seznámili s amatérským hudebníkem Janem Hančaríkem.

- Pane Hančaríku jaké je spojení vy a Piano na ulici v Rychnově nad Kněžnou?

- Pocházím ze Slovenska a v Orlickém regionu jsem za prací od 27. července. Nastěhoval jsem se do Rychnova nad Kněžnou a od tohoto dne, jsem tady na pianu každý den, mimo ošklivé počasí. Já hraji na akordeon a jak jsem šel první procházkou po náměstí, tak mne piano naprosto uhranulo.

- Od kolika let se věnujete hře na akordeon?

  • Od šesti let jsem chodil na akordeon do Základní umělecké školy v Košicích. Když jsem byl starší tak jsem se snažil dostat na hudební konzervatoř, ale bohužel mí rodičové ani já jsme nebyli členy komunistické strany, tak nebylo možné se tam dostat a tím byl konec mému hudebnímu snu. Muzice jsem se potom až do teď věnoval pouze amatérsky, ale samozřejmě, že by mě i dnes bavilo někde pravidelně hrát na piano či jiný nástroj, jen kdyby byla ta příležitost. Hraji na 12 nástrojů na akordeon, piano, různé druhy fléten, klarinet, trumpetu, bicí, kostelní varhany …

Pan Hančarík ještě dodal, že děkuje, že byl osloven a moc si váží, že budou o něm hudební informace publikovány, doufá že po poslechu videa někoho zaujme a třeba ho někdo osloví s tím, že by si pravidelně mohl někde zahrát.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.