Proběhl VI. ročník Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách

Ve čtvrtek 22. září 2016 se od 13:00 hod. na Pivovarském náměstí před úřadem Královéhradeckého kraje předávali Ceny Královéhradeckého kraje za přínos v sociálních službách.

Cena je udělována za mimořádný počin nebo dlouhodobou systematickou práci k rozvoji, kvalitě a dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji.

Ve čtvrteční odpoledne bylo krásné slunečné počasí a pro předávání cen to bylo po předchozích chladnějších dnech jen a jen příjemné, samotné předávání cen přilákalo několik desítek diváků. Pro vítěze byly připraveny krásné broušené plakety.

výborný moderátor akce Jan Smetana

Moderování akce se zhostil Jan Smetana (od dubna roku 2001 je externím spolupracovníkem Redakce sportu ČT. Mezi jeho aktivity v ČT patří komentování basketbalové Euroligy mužů i žen, zápasy Mattoni NBL, ŽBL i národních týmů. V letech 2005–2011 natáčel a moderoval pořad Time out. Od roku 2006 moderuje sportovní zprávy Studia 6 a na ČT 24. Od roku 2012 moderuje hlavní sportovní zpravodajství ČT — Branky Body Vteřiny. V roce 2014 vyhrál konkurz na moderátora zábavné vědomostní soutěže Míň je víc! Na obrazovky byla soutěž uvedena v lednu 2015). Moderování v jeho podobě bylo vskutku výborné, byl příjemným a vtipným moderátorem.

Na začátku akce představil Jan Smetana radního pro oblast sociální Josefa Lukáška, předsedu Sociálního výboru Otakara Kalendu a vedoucího odboru sociálních věcí Jiřího Vitvara. Na pódium byl jako první pozván Josef Lukášek a moderátorem byli na pódium pozváni také nominovaní na cenu v kategorii: Osobnost sociální oblasti. Vedle sebe se potkali lidičky z různých sociálních služeb a organizací. Josef Lukášek vyhlásil vítěze této kategorie: Martina Fletchera, Ivana Gumana a Miroslava Wajsara. Všichni uvedení vítězové dostali slovo a poděkovali svým zaměstnavatelům, vyjádřili své hluboké uspokojení nad tím, že se mohou věnovat sociální práci či sociálním službám, nechybělo také velké poděkování za jejich nominování a organizátorům za zorganizování této akce.

Další kategorií bylo ocenění : Poskytovatel sociální služby. Josef Lukášek vyhlásil i tuto cenu a předal vítězné plakety: Naději Broumov — pečovatelské služba, Oblastní charitě Hradec Králové — poradna pro lidi v tísni a Oblastní charitě Trutnov — terénní služby sociální péče.

Po tomto vyhlášení byl na pódium pozván Otakar Kalenda, který předal cenu za projekt fotografií z názvem „Kouzlo ženy“. Jedná se o fotografie uživatelek služby Domovy na Třešňovce Česká Skalice. Fotografie ukazují, že každá žena, když se nalíčí, učeše a pěkně ustrojí, je krásná a to platí i pro uživatelky domova pro osoby se zdravotním postižením.

Posledním předávajícím byl Jiří Vitvar. Ten předal dvě ceny a to v kategorii : Obec podporující sociální služby, kterou si právem zasloužilo město Broumov a poslední cenou byla : Dárce v Sociální oblasti, tuto krásnou cenu získala Kateřina Faltusová.

Ceny byly rozdány a všichni nominovaní na ceny od diváků sklidili obrovský potlesk, který si právem zasloužili.

O rozhovor po ukončení předávání cen jsme poprosili sympatického mladého moderátora Jana Smetanu.

„Jak se Vám Jane moderoval 6. ročník předávání Cen sociálních služeb Královéhradeckého kraje“?

„Byla to první zkušenost s akcí tohoto typu a moc jsem se na ni těšil. Musím uznat, že všechno bylo perfektní. Od komunikace s klientem, po práci na scénáři, až po atmosféru, která tu panovala. Užil jsem si to a doufám, že si to stejně užili i všichni zúčastnění. Je hezké, když se na klienty sociálních služeb nezapomíná“.

„Co Jan Smetana a sociální služby, máte nějakou osobní zkušenost“?

„Mám a velmi dobrou. Několik let byla moje babička klientkou Střediska Diakonie ČCE v Krabčicích, kde poskytují pobytové služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či jinou formou demence. Tamní personál se o babičku vzorně a lidsky staral od začátku až do jejího posledního dne. Přál bych každému, pokud na to dojde, jen takové dobré zkušenosti, jako měla naše rodina“.

Like what you read? Give Martin Fletcher a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.