Setkání harmonikářů v Rokytnici v Orlických horách

V sobotu 24. září 2016 se od 14:00 hodin v kulturním sále v Rokytnici v Orlických horách bude konat již pátý ročník Setkání harmonikářů.

Tradičně se ho účastní na třicet muzikantů nejen našeho regionu, ale i vzdálenějších míst, ti se mohou registrovat již od 13:00 hod. Hrát se bude převážně na lidovou notu a letos byla přislíbena i mezinárodní účast, a to tří muzikantů z Polska. Akce je mezi svými příznivci velmi oblíbená a koná se během roku na různých místech celé republiky. Každoročně akci zaštiťuje Město Rokytnice v Orlických horách. O pitný režim a drobné občerstvení se postará Hotel Rokytenka.

Dlužno dodat, že organizátorka akce je Lucie Grunclová, taktéž z Rokytnice v Orlických horách.
Like what you read? Give Martin Fletcher a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.