Izdelava spletne strani

Kaj morate vedeti o izdelavi spletne strani, preden jo naročite.

Martin Miklavčič
Jun 24, 2019 · 3 min read

Če želite s spletom prodajati svoje izdelke ali storitve, je spletna stran šele začetek, ki ne spremeni ničesar. Omogoča vam le vstop na digitalni trg.

V trenutku, ko bo vaša spletna stran postavljena in dokončana, boste ugotovili, da je vse točno tako, kot je bilo, le vaš račun je nekoliko lažji …

Večina podjetnikov si predstavlja, da bo s spletno stranjo že na voljo tistim, ki iščejo njihovo podjetje, a ni tako. Na vrhu Googla se ne bo spremenilo nič.

Če se sprašujete, kako povečati prodajo in prepoznavnost blagovne znamke s pomočjo spleta, potem je bolje, da razmišljate manj kot podjetnik in bolj kot kupec.

Pot kupca (customer journey) je skupek vseh interakcij s kupca s podjetjem, izdelkom ali storitvijo. Ko kupec zaključi nakup, je transakcija le vrh ledene gore v tem procesu. Lahko imate namreč odlično spletno stran, vrhunski produkt, hitro dostavo in predano ekipo, ampak vsak šibek člen v tej dolgi verigi procesa odločanja in nakupa, zlahka napoti stranko k drugemu ponudniku. Pot kupca zadeva tako “online”, kot tudi “offline” interakcije.

Kaj stranke zanima, v trenutku, ko se začno zanimati za nakup izdelka?

Izdelava spletne strani zato od podjetnika zahteva, da si najprej odgovori na vprašanje, kaj naše stranke zanima, v trenutku, ko se začno zanimati za nakup izdelka? Pri tem odgovoru se namreč ponudba in povpraševanje prvič srečata. Da pa se komunikacija in dober prvi vtis ohranita, pa je potrebno odgovoriti še na vprašanje, kako lahko s spletom pomagamo svojim (potencialnim) kupcem?

kako lahko s spletom pomagamo svojim (potencialnim) kupcem?

Kdor ima odgovore na ta vprašanja, ima tudi zelo jasno predstavo o tem, kako bo s spletom pridobival kupce, katere kupce, kdaj, ipd.

Izdelava spletne strani je najbolje izvedena, kadar že v fazi načrtovanja upoštevamo vidike optimizacije spletne strani za iskalnike in drugih kanalov za pridobivanje strank. Tako lahko spletno stran in njene podstrani prilagodimo tistemu, kar obiskovalci pričakujejo, glede na to s katerega vira pridejo na stran, hkrati pa lahko še dodatno izboljšamo tako položaje na Google (če je promet organski) in stopnjo konverzije.

Za več kot 1000 € ”vredno” spletno stran lahko dobite nižje položaje na Google in manj obiskovalcev.

Pomembno pri izbiri izvajalcain naročilu nove spletne strani je, da z novo stranjo ne boste izgubili položajev, ki jih že imate. Poznam namreč več kot 3 zgodbe, ko so izvajalci spletne strani “zavrgli” več kot 1000 organskih klikov mesečno. Podjetja, ki so v teh primerih v izdelavo investirala preko 1000 €, so tako kupila manj obiskovalcev in nižje položaje.

Pred izdelavo nove strani se posvetujte s SEO strokovnjakom ali vsaj sami ugotovite, katere pozicije v sikalnikih imate in koliko obiska prinesejo. Nova spletna stran mora biti v smislu SEO, izvedena bolje, pozicije pa morajo biti višje.

Nasprotno pa lahko z novo SEO spletno stranjo podvojite organski promet že v nekaj mesecih. To lahko potrdi kar nekaj strank, s katerimi sodelujemo. Med drugimi so to Svet Klime, Fasade D&M (preko 5 prvih pozicij v 6 mesecih), Semena Konoplje (1. mesto na Semena konoplje v 6 mesecih, 3. mesto na “CBD kapljice” v 9 mesecih), …

Obstaja tudi mnogo podjetij, ki so šla drugo pot. Bodisi so se odločili, da na optimizaciji ne bodo delali, bodisi najeli zunanje povezave pri nekaterih manj-uspešnih agencijah, … Njihovi grafi so obratni. Vsekakor pa obstaja nekaj dobrih agencij in strokovnjakov, ki jih vsekakor priporočam.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade