Kako samostojno optimizirati spletno stran?

Martin Miklavčič
Jun 17, 2019 · 4 min read

Optimizacija spletnih strani je kot storitev vedno bolj iskana. Razlog za to, je tudi v tem, da splet vedno bolj vpliva na odločitev uporabnika o nakupu. Tisti na prvih položajih poberejo večino klikov in strank. SEO storitve so relativno drage, saj so časovno in finančno požrešne. Zato je za večino podjetnikov smiselno, da samostojno naredijo tisto, kar pač lahko. Poglejmo si, kako lahko vsak lastnik spletne strani optimizira spletno stran in doseže boljše uvrstitve na iskalnikih.

Optimizacija spletnih strani je tehnično zahtevna. To pomeni, da zahteva veliko znanja in izkušenj. Kljub temu pa lahko z osnovnimi postopki optimizacije, vsakdo doseže boljše uvrstitve na iskalnikih.

Izbor ključnih besed

Za optimizacijo spletnih strani ne potrebujete neke napredne tehnične analize (čeprav vam ta lahko zelo pomaga pri delu). Dovolj je, da ugotovite, katere so tiste ključne besede, ki jih vaše stranke vpisujejo v Google.

Da to ugotovite morate storiti dvoje. Poglobiti se v razmišljanje vaše stranke in ugotoviti, kako začne iskati vaš izdelek ali storitev. Kaj razmišlja, kaj se je zgodilo, kaj zanima človeka, ki se na koncu odloči za nakup vašega izdelka?

Druga stvar je, da pobrskate za ključne besede in podobne izraze ter jih vnesete v Google Ads Keyword Planner. S tem orodjem boste pridobili podatke o iskanjih na Google, o volumnu iskanj, stopnji konkurence, poleg tega pa tudi podobne ključne besede (predloge).

Ključne besede, ki jih boste izbrali potem uporabite kot cilj vaši strani oz. podstrani.

Optimizacija besedil

Optimizacija besedil je že nekaj časa eden izmed najbolj učinkovitih dejavnikov SEO optimizacije. S pomočjo izboljšanja besedil lahko dosežete največjo rast organskih pozicij. Od zadnje Googlove posodobitve algoritma (marec 2019), pa je pomembna še bolj.

Optimizacija besedil spletne strani pomeni, da vsako stran spletne strani ciljamo na eno ključno besedo (in variante). Naslovi (H1 in H2 tag-i) tako v zmerni meri vsebujejo te izraze.

Ključna beseda se mora pojavljati v besedilih tudi v različnih variantah. Pomembna je dolžina besedil, ki mora biti vsaj 1000 znakov.

Vedno pomembnejša pa je tudi berljivost (readability). Google ima raje rezultate, za katere predvideva, da jih bodo uporabniki lažje prebrali.

Optimizacija slik

Slike so zelo pomemben del spletne strani. Bralcu povedo več kot “1000 besed”. Po drugi strani pa lahko upočasnijo nalaganje strani in s tem močno povečajo “bounce rate” in znižajo stopnjo konverzije.

Pri tem je ključno gledati na to, da so resolucije, velikosti in formati prilagojeni za mobilne naprave. Google namreč že nekaj časa uporablja “mobile first” indeksiranje.

 • Za slike je torej najbolje uporabljati retina slike (več velikosti ene slike, ki se prikazuje glede na velikost zaslona uporabnika).
 • Format slik naj bo “next gen”.
 • Iz vidika berljivosti je priporočljivo, da se slika pojavi na vsakih 100 besed. “Stock” fotografije.

Optimizacija hitrosti

Velik del optimizacije hitrosti je povezan s slikam. Če ste uredili slike, je večji del že rešen. Poleg tega pa mora vsaka spletna stran uporabljati “cache” oz predpomnenje, minifikacijo JS in CSS. Oboje je sicer zahtevnejši proces, če želite boljše rezultate, a osnove se da urediti z vtičniki oz. moduli.

Meta opisi

Google in drugi iskalniki ne upoštevajo, katere meta ključne besede administratorji dodajo v polja vtičnikov. Kar upoštevajo je meta naslov in meta opis. Tega tudi uporabijo oz. prikažejo v rezultatih iskanja, razen v primerih, ko se presodi, da bo kateri drug del besedila bolje “deloval”. Pri meta naslovih je pomembno, da jasno povedo, za kaj gre in, da so dovolj vpadljivi. Meta opis pa v glavnem najbolje deluje če jasno in hitro posreduje pravo informacijo.

SEO orodja

Za optimizacijo spletnih strani zelo prav pridejo dobra orodja. Glede na področje optimizacije (vsebina, hitrost, povezave, …) je smiselno uporabiti tudi pravo orodje. Za gradnjo povezav sta dobri orodji Moz in SemRush. Za besedila je smiselno uporabiti orodja, ki merijo berljivost objave (npr. Readable). Za hitrost so dobra orodja GTMetrics, Pingdom, WebPageTest in seveda Googlov Pagespeed Insights.

Preberite si več o SEO orodjih tukaj. Če vas zanima več o tem, kako optimizirati spletno stran, si preberite tole objavo.

Prvotno objavljeno na : https://www.linkedin.com/pulse/kako-samostojno-optimizirati-spletno-stran-martin-miklavcic/

  Martin Miklavčič

  Written by

  Digital marketing professional

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade