Občas s dětmi koukám na Šmouly. Tak mě napadlo, co by asi tak řekl svým tvrdým hlasem Mrzout. No nejspíš: “nemám rád policy!”. Já také ne. Jestli nám ale nějaké pravidlo pomohlo ke štěstí, bylo to tohle.

Jistě jste během vaší kariéry narazili na mnoho různých přístupů, jak se postavit k bugům.

Pamatuji si, že v Systinetu jsme měli na té naší komponentě stovky reportovaných bugů. Releasovalo se tehdy těch sedm či osm let dozadu jednou za pár měsíců. Tehdy jsme se vypořádávali s bugy prioritou. …

Technika A/B testování je velmi mocný nástroj jak posouvat business dopředu testováním a měřením nových nebo existujících featur či jejich dalších iterací na reálných zákaznících.

Proč A/B testy?

Ve chvíli, kdy se ve startupu rozhodnete implementovat nějaký nápad, investujete vaše peníze. Jistě chcete mít nějakou návratnost této investice nebo alespoň dohlédnout, kdy se tak stane.

Jak ovšem poznat, že nový kus kódu opravdu přinesl nějakou pozitivní změnu? V Liftagu třeba jízdy.

Určitě můžete měřit jak často se používá nová featura, nás ale zajímá její dopad na hlavní metriky businessu.

Potřebujete zodpovědet otázku: nenastala by pozitivní či negativní změna metrik i kdybychom neudělali vůbec…

V minulém článku jsem psal o tom, jak necháváme lidi pracovat s daty, aby si mohli ověřit nápady přímo na nich a nemuseli tak čekat na typicky přehlcené BI oddělení.

Abyste si mohli analyzovat všelijaké nápady, musíte projít dvěma kroky:

  1. Předpřipravit si data, používáme je ve formě super table
  2. Začít skládat nápady do grafů a začít ověřovat svoje hypotézy

Plachta aka super-table

Visualizace v OmniSci jsou silné nad jednou tabulkou. Neumí to dělat vůbec žádné joiny. Což se nakonec ukazuje jakou featura a ne bug.

Fungujeme tak, že máme jednu obrovskou tabulku, kde je všechno pro danou doménu, třeba objednávky či uživatele. …

… aneb jak v Liftagu dělá BI 2/3 firmy.

V Liftagu aktuálně hledáme třetího BI specialistu. Přitom pár měsíců dozadu BI v Liftagu prakticky neexistovalo. Možná někoho zaujme, nebo třeba i inspiruje, příběh tohoto boostu.

Známá poučka říká, že bychom lidem neměli dávat ryby, ale raděj je naučit ryby chytat. Naše myšlenka byla taková, že místo statických dat či reportů, bychom mohli lidem dát hřiště na hraní.

V mladých firmách je autonomnost a schopnost rozhodování naprosto zásadní aspekt úspěchu. Neustále totiž hledáte nový směr. Podpůrnou roli v průkopničení hrají data.

Reporting

V Liftagu používáme Tableau. Každé ráno v něm naši datoví…

Martin Podval

Liftago CTO, original blog: martin.podval.eu

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store