ARTIKEL 29 WPO: SCHOOLDIRECTEUR IS DE BEVOEGDE INSTANTIE TOT NEMEN VAN EEN BESLUIT OVER EEN SCHOOLPLEINVERBOD IN PLAATS VAN HET SCHOOLSTICHTINGSBESTUUR

(ECLI:NL:RBNNE:2018:5352)

Op 21 december 2018 diende voor de voorzieningenrechter een verzoekschrift voor het opschorten van een door het schoolbestuur genomen besluit een schoolpleinverbod op te leggen aan verzoekster.

In deze zaak beargumenteerde het schoolbestuur dat de rechtbank niet bevoegd was, daar het nemen van een besluit inzake een schoolverbod volgens het bestuurs- en managementstatuut is voorbehouden aan het bestuur van de schoolstichting. Hierdoor is er geen besluit met een publieksrechtelijk gevolg, zoals volgt uit de vast jurisprudentie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:975).

De rechtbank verwijst echter naar artikel 29 van de Wet Primair Onderwijs. In het eerste lid hiervan wordt gesteld dat de directeur van de school bevoegd is om een maatregel in het kader van de huishoudelijke leiding te nemen en niet het bestuur van de schoolstichting. Het besluit, zo oordeelt de voorzieningenrechter, bevat derhalve een gebrek, daar het onbevoegd is genomen. In de bestuurs- en managementstatuten kan een schoolbestuur niet voorbij gaan aan het wettelijke bepaalde.

Deze uitspraak opent de mogelijkheid voor ouders die door een school een maatregel opgelegd krijgen, dit voor te leggen aan de bestuursrechter. Hierdoor wordt een kostbare gang naar de civiele rechtbank vermeden en vervalt een drempel voor ouders om geschillen aan de rechter voor te leggen.