Kom hier dat ik u kus by Griet Op de Beeck My rating: 4 of 5 stars Een schitterend boek wat de realiteit van het alledaagse leven op een indringende manier beschrijft. Dit is hoe een roman hoort te zijn. Dit zou kunnen gaan over de buurvrouw of willekeurig welke andere persoon in je eigen […]

Het bericht Kom hier dat ik u kus | Griet Op de Beeck verscheen eerst op Mart-Jaap.

Originally published on Wordpress

Like what you read? Give Mart-Jaap vn Leeuwen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.