Jak připravit firmu na hromadný home office?

V minulém týdnu mě jeden nadnárodní klient s pobočkou v Praze požádal, jestli bychom vedli místo osobního meetingu Skype call. Důvody? Vnitrofiremní směrnice limitující osobní schůzky z důvodu šíření COVID-19. Je dost možné, že po takovém postupu sáhne více firem a je pravděpodobné, že dojde na “hromadný” home office. Zde je několik tipů a rad, jak se jako firma můžete připravit.

Na home officeu není nic špatného. Mějte ale plán.

Začněte u IT.

Máme HW/SW. Jak dál?

Měřte výstupy, sbírejte data a vyhodnocujte v reálném čase.

Co je a není možné dělat z domova?

  1. Co lze zvládnout bez nutnosti fyzické přítomnosti v práci?
  2. Co možná půjde?
  3. A co nepůjde vůbec?

Třeba zjistíte, že vaší firmě nakonec práce z domova může prospět, že jste k tomu mohli částečně přejít už dávno a ušetřilo by vám to nemalé náklady.

Tedy, když to shrneme, zde je několik bodů, jak svou firmu připravit na hromadný “home office” a to nejen v době šíření COVID-19:

  1. Akceptujte možnost, že vaši zaměstnanci budou muset pracovat vzdáleně.
  2. Začněte u IT a přizpůsobujte firemní HW/SW zaměstnancům, aby mohli nadálku efektivně pracovat.
  3. Vytvořte komunikační protokol, který nastíní: jak spolu komunikovat.
  4. Měřte výstupy.
  5. Identifikujte, co lze dělat z domova v době krize i po ní.

Pak nezapomeňte, že každá krize jednou skončí. Buďte připraveni na otázky typu “proč to neděláme pořád?“. V důsledku změny v dynamice mezi zaměstnanci budete potřebovat vycházet z dat, která máte k dispozici. V závislosti na výsledcích se pak rozhodnout, jestli v tomto trendu pokračovat či nikoliv.

Každopádně, věnujte svým lidem maximální pozornost, naslouchejte jim a pomáhejte překonat obavy z této krize. Bude to dobré ☀️ Přeji vám pevné zdraví ❤️🍀

Written by

Transformative Leadership | Talent Development | Company & People Culture Strategist | Mental Coach & CPT

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store