Na Tobě si nejvíce vážím … Aneb uznání jako forma feedbacku!

Feedback, neboli zpětná vazba je komunikační nástroj, který potřebujeme doma, v práci i hospodě. Správně podaný feedback má neuvěřitelně pozitivní dopad na rozvoj jednotlivce a týmů. Zde je praktický návod, proč je důležité konstruktivní feedback umět dávat i přijímat a hlavně, jak to udělat, aby z toho nebyla manipulace.

Photo by Adam Jang on Unsplash

Feedback jako dárek?

 • V první místnosti se nacházejí ty osobní vlastnosti, o nichž ví jejich nositel i jeho okolí.
 • Druhá místnost náleží těm aspektům, které ostatní vidí, zatímco člověk sám si jich není vědom.
 • Třetí místnost pak slouží jako náš soukromý prostor, o němž my sami víme, ale před ostatními lidmi zůstává skryt.
 • Čtvrtá, nejtajemnější z celého domu, je místnost nevědomí nebo také podvědomí. To, co ukrývá, je skryto majiteli domu i okolním lidem.

“Criticism, like rain, should be gentle enough to nourish growth, without destroying roots.” — Frank Clark

Jak správně podat feedback?

 • Než se do toho pustíte, zjistěte, jestli váš protějšek feedback vůbec chce.
 • Když feedback podáváte, mluvte výhradně za sebe.
 • Zaměřte se na chování, nikoliv na lidi.
 • Buďte přímí a používejte jednoduchý jazyk.
 • Buďte specifičtí, vyhněte se generalizaci.
 • Zaměřte se na řešení problémů, které druhá strana není schopná sama změnit.
 • Držte balanc!
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Na Tobě si nejvíce vážím …

 1. Vezměte si post-it a do horního levého rohu napište jméno člověka, komu feedback adresujete.
 2. Na stejný post-it napište tyto věty: To, co na Tobě nejvíce oceňuji, je _____. To, co bych od Tebe rád viděl, je _____.
 3. Na dolní pravý roh pak napište své jméno a feedback předejte adresátovi.

Pojďme to shrnout

 • Dvě nejčastější situace, kdy se mi hodil feedback, byly:
  1. záměr pomoci lidem růst, spíše než jim ukázat, že udělali něco špatně (zpětná vazba by měla motivovat, nikoli demotivovat ostatní ke změně).
  2. způsob, jak podat špatné zprávy.
 • Feedback není od toho, abyste se na někom tzv. vyřádili. Je určený tomu, komu ho podáváte a děláte to kvůli tomu, abyste dotyčnému pomohli vidět věci, které sám nevidí.
 • Feedback je vždy konkrétní a objektivní. Váže se k dané situaci a není v tom nic osobního. Když máte potřebu dostat ze sebe určité emoce, zkust to zformulovat třeba takto: Minule, když jsi_____, cítil(a) jsem se u toho____. Snažte se druhé nesoudit, jen objektivně popsat situaci a to, jak jste se u toho cítili.
 • Feedbackujte pravidelně! Myslet si, že “jedno sezení” situaci zachrání je dost vzdálené realitě. Dávejte si feedbacky často a pravidelně. Udělejte z toho zvyk nebo rituál.
 • A hlavně, začněte ihned. Zpětná vazba je strašák, kterého nám do hlavy nasadili v rodině, ve škole nebo při jiných sociálních interakcích. Překonat tyto strachy není lehké. Ale jakmile se vám to povede, věřte mi, je to jeden nejlepších komunikačních nástrojů, který opravdu funguje.

--

--

Transformative Leadership | Talent Development | Company & People Culture Strategist | Mental Coach & CPT

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Marv Shamma

Transformative Leadership | Talent Development | Company & People Culture Strategist | Mental Coach & CPT