Gençlik Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ı Yalova’da ağırladık

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Başol HARAÇ ve Yalovalı Milli Takım sporcularımız, Yalova’da resmi temas ve incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay KILIÇ´ı Valilikte karşılayarak, masa tenisi üzerine sohbet ettiler.

Federasyon Başkanı Kerim Koç ve yeni yönetimiyle masa tenisinin çok başarılı olacağına inandığını söyleyen KILIÇ, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’na desteklerinin tam olduğunu belirtti.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.