Küçükler Türkiye Şampiyonası Ankara’da başladı 🏓

Türkiye Masa Tenisi Federasyon faaliyet programında yer alan 2017 Küçükler Türkiye Şampiyonası Ankara Mamak Spor Salonu’nda başladı. Küçükler yaş kategorisinde 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu lisanslı sporcuların katıldığı Küçükler Türkiye Şampiyonası’na grup elemelerini geçen 23’er erkek ve bayan takımıyla birlikte KKTC şampiyonları da katılıyor. Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda takım maçlarının ardından ferdi müsabakalara geçilecek. 276 sporcunun katılacağı ferdi maçlar sonunda tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler ve çift bayanlarda Türkiye şampiyonları belli olacak.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.