İnternet reklamcılığının Sms ile başlaması ve ülkemizdeki serüveni

İnternet reklamcılığının ülkemizdeki artışı ve gelişimi takip edilirse serüvenin bilinen oyuncularına dair bilgiler toplamamız 1993 yılına kadar uzanıyor. Telefonların bile iletişim aracı olarak sık bir şekilde kullanılmadığı dönemlerde internetin ülkemize gelmesi ile birlikte ve mail kullanımın yaygınlaşması sonucu kullanıcılar iletişim aracı olan mail sistemlerinin sonuna reklamlar ekleyerek tanıtımlar yaparlardı. Dünyada spam boyutuna ulaşan mail rahatsızlığı ülkemizde de 1996 yıllarında görünmeye başlandı. O zamanlara dair e posta kayıtlarının görünümlerine net olarak ulaşamasak da artık görüyoruz ki gereksiz e-postaları engellemek o kadar da zor değil. Gmail diğer mail servislerinden farklı olarak bu gereksiz reklam uygulamasına bir son vermek için 2005 yılında geliştirmeye başladığı filtre sistemlerini sosyal medyanın da yaygınlaşması ile birlikte bir özellik haline getirdi. Sosyal medyadan da tıpkı spam mailler gibi bildirim yağmuruna tutulan insanlar sahip oldukları rahatsızlıkları aktarırken yeni yollar aramak yerine gmail’in filtre sistemi sayesinde düzenli bir e posta adresine kavuşabildiler bu durum için sms sistemlerine de yansısa fena olmazdı. tahmin edeceğiniz gibi bu durum sms sistemlerine yansımadı tabiki,fakat ilerleyen yıllarda e-postanın açılmaması ve güvensizlik gibi problemler yeni bir fırsat oluşturmuş oldu. SMS reklamcılığı fırsatın adıydı. Artık insanlar direkt ceplerine gelen mesajlar ile birbirleri ile iletişim kurabilecek ve birbirlerine bildirimler sağlayabilecekti . Hal böyleyken gerekli tüm işlemleri yapabilmeniz de saniyeler alacaktı. Toplu sms sistemleri üzerine ülkemizde yapılan yenilikler sonucunda artık eskisi kadar spam şikayeti alınmıyor.

Toplu sms şirketleri ve mas gsm değerlendirme
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.