Ethlend Hakkında

Fintech endüstrisinin öncüleri olarak önemli bir şey geliştirmek istiyoruz ve hepimizin bildiği haksız kredi piyasasını kırmak istiyoruz. Kredileri global ölçekte sunmak istiyoruz. Yerel bankalara ve borç verenlere güvenmek yerine, borç alanın dünyanın herhangi bir yerinden bir kredi alma imkânına sahip olduğuna inanıyoruz. Kanadalı borç alanın İsveç, Çin, Brezilya, Japonya veya Almanya’dan kredi alabildiğine inanıyoruz ve bunun tersi de geçerli.

Neden küresel kredi piyasası önemlidir? Borç verme piyasası sınırlar ve yargı alanlarına bağlı olmadığında, gerçek rekabet yaşanabilir ve borç verme pazarı için daha fazla likidite elde edilebilir. Bu, örneğin Avrupa’da veya Afrika’daki herhangi bir ülkede olduğu gibi Çin’de de aynı miktarda likiditeye sahip olduğu anlamına gelir. Etki devrimcidir. Daha likidite ve rekabet olduğundan dolayı, ülkeler ve bölgeler arasındaki faiz farkları kaybolacaktır.

Bankalar için daha az kontrol. Bankalar, bankaların likiditeye ihtiyacı olduğunda, hesap sahipleri tarafından yatırılan parayı ödünç verir. Bu likidite piyasaya arz eder. Pratik olarak, bankaların kredilerde% 5–12 faiz tahakkuk ettirdikleri ve varlıklarınızı bankada tuttuğunuz için% 0–1 oranında tazminat ödeyeceği anlamına gelir. Kripto para biriminin yükselişinden bu yana kendi bankacılık kurumunuz olabilirsiniz. ETHLend ile kendi kredi kurumu olursunuz. Kime ödünç verdiğinize, hangi faiz oranının güvenli veya güvensiz olduğuna karar verin. Tüm bunlar, ETHLend’in dayandığı blok zincir teknolojisi sayesinde mevcuttur.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.