BİLİNMEYEN

uzatılmış yaşamlar aklımda

hep zorlayarak zamanı

olmayanı istemek

elindekiyle yetinmeden

hep daha fazlası

nereye kadar?

sıcak gülüşler nerde?

ya sevgi,aşk..

ya diğer yarım olabilmek

zamanı öylesine geçirip

içinden geçememek

hep geç kalmak bişeylere

ama hiç yakalayamamak

nasıldır bilirmisin?

bence bilmemen daha iyi..

Like what you read? Give mat_ilda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.