karanlık
zamanın geçişini sayarsın
meğer ne yavaşmış
bekliyorsan geleceğini
umutlarını
gelen bahara saklıyorsan
her günün umarsızca
yaşıyorsan
hiçbir şey sana koymaz
gülümseyemessin
tek onun bakışlarında
ta derinlerde
kendini bulursun
ama o yoksa karşında
aynaya bakarken
kaçar gözlerin senden
ta en uzaklara
karanlığa…
Show your support

Clapping shows how much you appreciated mat_ilda’s story.