Kaj je marketing?

Matej Novak
3 min readOct 7, 2019

--

Mnogi marketing zamenjujejo za: prodajo, oglaševanje, ali celo reklamo. Pa vendar je marketing veliko več, marketing je veda, sestavljena iz različnih skupin in storitev.

Kot veda izhaja iz družbenih ved, kot so ekonomija, komunikologija, sociologija in psihologija.

Kaj je marketing?

Torej, kaj je marketing?

Wikipedia

Marketing je veda, ki definira ter raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. (vir: Wikipedia)

Agencija Pakt

“Marketing je poslovni proces ustvarjanja odnosov s strankami in njihovega zadovoljstva.”

Kotlerjeva teorija (marketing mix)

Ena izmed osnovnih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P ali marketing mix, v angleščini (product, price, placement, promotion).

Elementi Kotlerjeve teorije:

 • Izdelek (Product)
 • Cena (Price)
 • Lokacija (Placment)
 • Promocija (Promotion)
Kotlerjeva teorija — Cena

Osnovna naloga tržnika je, da izbere predmet trženja (izdelek/storitev), definira ceno, lokacijo prodaje in način izvajanja promocije.

Teorija je bila predstavljena že davnega leta 1960, vendar se je od takrat že mnogokrat spremenila/dopolnila. Nekoč je namreč fokus marketinga predstavljal produkt, danes je v ospredju osredotočenost na ljudi (potrošnika), zato lahko Kotlerjevo teorijo pogledamo iz drugega zornega kota (4C): potrošnik (consumer), cena (cost), kanal (channel) in komunikacija (communication).

Kaj sestavlja marketing?

Marketing je poglaviten sestavni del poslovnega upravljanja. Dotakne se skoraj vsakega področja v poslovanju.

Nekaj osnovnih primerov:

 • Blagovna znamka
 • Tržne raziskave
 • Izdelek
 • Cenovne in prodajne strategije
 • Distribucija
 • Medijsko načrtovanje
 • Pospeševanje prodaje
 • Oglaševanje
 • Sodelovanje s skupnostjo
 • Podpora strankam
 • Odnosi z javnostjo

Marketing in vrednote

Vsako področje v poslovnem procesu je še kako pomembno, vendar moramo zaplavati še globje. Vsakemu področju/skupini moramo za uspešen marketing zadovoljiti osnovne vrednote, v povezavi potrošnika in podjetja.

Marketing in vrednote

V naslednjem primeru bomo za primer postavili izdelek, vendar ga lahko vedno zamenjate z vsemi ostalimi sestavinami marketinga.

Blagovna znamka
Vse, kar potrošnik misli in čuti o blagovni znamki skozi izdelek.

Lastnosti in funkcionalnost
Kaj lahko izdelek naredi in kako to počne.

Uporabniška izkušnja
Izkušnja od odkrivanja izdelka, nakupa, uporabe in nadaljnjega priporočila.

Družben status
Kako se podjetje integrira v družbo in okolje skozi izdelek.

Identiteta
Stranka, ki se osebno identificira s izdelkom oz. temeljnimi vrednotami, bo podjetju pripisala večjo vrednost.

Prikladnost
Izdelki, ki prihranijo čas ali olajšajo stvari za potrošnika.

Dosežek
Izdelki, ki kupcu dajo občutek dosežka.

Udobje
Izdelki, ki povečajo občutek dobrega počutja stranke.

Varnost
Ali se počutimo varne z uporabo izdelka?

Vizualnost
Kako lep je vizualno izdelek.

Čutnost
Občutek, ki ga potrošnik dobi, ob uporabi izdelka.

Spodbuda
Izdelki, ki so zabavni ali spodbudni za uporabo.

Uporabnost
Izdelki, ki so enostavni za uporabo.

Zanesljivost
Trajen, trpežen izdelek, narejen za dolgoročno uporabo. Garancija.

Produktivnost
Izdelek, ki kupcu omogoča, da s svojim časom proizvede več.

Učinkovitost
Kjer so čas, trud in stroški dobro porabljeni za načrtovano nalogo ali namen.

Zmogljivost
Sposobnost določena z zgornjo mejo učinkovitost pri opravljanju dela, funkcije.

Združljivost in integracija
Izdelki, ki se povezujejo z drugimi stvarmi in upoštevajo standarde ter uporabniške navade.

Vrednote
Izdelek, ki ustreza kupčevemu občutku za pravilno in napačno.

Izpopolnjevanje in dodelanost
Izdelek, ki je zaznan kot dobro zasnovan, do zadnjega detajla.

Zaključek

Marketing je veda, z izjemno razsežnostjo. Z marketingom ustvarjamo odnose s strankami in skrbimo za njihovo zadovoljstvo, ter tako povečujemo moč in ugled znamke (za večji promet, prepoznavnost in prodajo).

Vas zanima več? Potem preverite nadaljevanje članka: Kako se lotiti marketinga?

--

--