Podjetje REAM d. o. o. je v celoti usmerjeno v ogrevanje, klimatizacijo, prezračevanje in strojne instalacije. Že 15. let pogodbeno sodelujemo in zastopamo globalnega in svetovno znanega proizvajalca opreme za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje Mitsubishi Electric. Na slovenskem tržišču uspešno opravljamo aktivnosti kot uradni in pooblaščeni zastopnik in distributer za izdelke te svetovno priznane in kakovostne blagovne znamke.

Ream d.o.o. — Klimatske naprave in toplotne Črpalke
Ream d.o.o. — Klimatske naprave in toplotne Črpalke

Poleg blagovne znamke Mitsubishi Electric je REAM pooblaščeni zastopnik in distributer za klimatske naprave in sisteme španske blagovne znamke Kaysun, v letu 2018 pa nam je bila zaupana v zastopanje tudi blagovna znamka Mitsubishi Hydronics — Climaveneta, ki zajema sisteme za prezračevanje, hlajenje in ogrevanje različno zahtevnih objektov. …


Internet je od svojega nastanka igral ključno vlogo pri povezovanju ljudi po vsem svetu.

Medtem ko se temeljna potreba po človeški povezavi ni spremenila, se platforme in tehnologija razvijajo še danes. Družabna omrežja so postala vseprisotni del našega življenja, čas, ki ga vsak dan preživimo na družbenih medijih, pa narašča.

Image for post
Image for post
Uporaba družbenih omrežij v Sloveniji

Facebook

Skupno št. slovenskih uporabnikov: 880.000 (leto 2019).

  • 13–18: 27.000
  • 18–25: 170.000
  • 25–40: 360.000
  • 40–50: 260.000
  • 50–65+: 140.000

Dnevno Facebook uporablja dobrih 70 % ali skoraj 620.000 ljudi v Sloveniji. Gre za podobno število ljudi, ki si v enem dnevu ogleda oddajo 24 ur in prebere izvod Slovenskih novic. Skupaj!

Dnevni doseg gledalcev RTV 1: 657.000 v letu 2018(vir)
Doseg bralcev izvoda Slovenskih novic: 314.000 v letu 2016 (vir)
Doseg bralcev izvoda Delo: 141.000 v letu 2016…


Mnogi marketing zamenjujejo za: prodajo, oglaševanje, ali celo reklamo. Pa vendar je marketing veliko več, marketing je veda, sestavljena iz različnih skupin in storitev.

Kot veda izhaja iz družbenih ved, kot so ekonomija, komunikologija, sociologija in psihologija.

Image for post
Image for post
Kaj je marketing?

Torej, kaj je marketing?

Marketing je veda, ki definira ter raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose. Marketing je povezovanje proizvajalca, izdelka ali storitve z odjemalcem. (vir: Wikipedia)

“Marketing je poslovni proces ustvarjanja odnosov s strankami in njihovega zadovoljstva.”

Ena izmed osnovnih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P ali marketing mix, v angleščini (product, price, placement, promotion).

Elementi Kotlerjeve teorije:

  • Izdelek (Product)
  • Cena…

Image for post
Image for post
Čez preprost urejevalnik, do svoje spletne strani.

Minimum uporabnikom omogoča samostojno izdelavo spletnih strani iz pametnega telefona, tablic ali namiznih računalnikov. Storitev Minimum je Slovenski izdelek namenjen slovenskemu trgu.

Povezava do spletne strani: www.minimum.si

Opis

Minimum je slovenska spletna storitev za izdelavo spletnih strani. Posebnost storitve je preprost urejevalnik, kjer spletno stran izdelate in jo kasneje tudi urejate, popolnoma samostojno. Izdelana spletna stran je na voljo (javno dostopna na internetu) takoj, ko izpolnite vse potrebne podatke. Storitev je namenjena vsem poslovnim subjektom (podjetja, zavodi, društva, organizacije, kulturni delavci in skupine).

Storitev je popolnoma brezplačna.

Storitev uporabljate tako, da si ustvarite svoj brezplačen račun. S prijavo v Minimum urejevalnik boste dostopali do nadzorne plošče, kjer začnete z vnosom osnovnih podatkov. Ko izpolnite osnovne informacije se vam odprejo še dodatne možnosti: opis, fotografije, družbena omrežja, klic k akciji, odpiralni čas in napredne nastavitve. Za izdelavo osnovne strani potrebujete le 10 minut. Ob končanem delu se vrnete v nadzorno ploščo, kjer stran z enim klikom objavite na internet.


Image for post
Image for post
Distribucija marketinških kanalov

Poudarek na večkanalnih in “omni-channel” strategijah poudarja potrebo po razpršitvi in prednostnih naložbah v ustrezne marketinške kanale. To seveda ni praktično za vsa podjetja in zagotovo se morate osredotočiti na tiste (prednostne) kanale, ki vam bodo prinašali najboljše donose. Ali se osredotočiti le na digitalne marketinške kanale? Ali lahko tudi klasični kanali dosegajo dober donos naložbe? Da bi pomagali pri procesu pregleda in izbire kanalov, smo za vas pripravili seznam, kot izhodišče za celovit pregled nad vsemi trenutnimi kanali, ki so na voljo posameznikom, podjetjem in organizacijam.

Smo kateri kanal izpustili? Pišite nam na Facebook strani Pakt ali v naši Facebook skupini Marketing Vprašanja Odgovori.


Image for post
Image for post

Kvaliteten članek ni samo odlično besedilo, gre za veliko več. Za popoln SEO članek je pomembna tudi pravilna in standardizirana strukturiranost besedila, ne smemo pa pozabiti tudi na vizualno oblikovanje (za boljšo preglednost in razgibanost branja), le tako dosežemo odlično uporabniško izkušnjo.

Pozor: pri pisanju članka, naj ne bo SEO nikoli na prvem mestu. Ne pozabite, da pišete za ljudi in ne za Google robote. SEO naj služi le kot standard za tehnično dovršen internetni članek.

Čas na spletni strani

S tem, ko napišete zanimiv, strukturiran in lepo oblikovan članek, povečate čas branja oz. čas ki ga obiskovalec preživi na strani, kar je prvi in zelo pomemben SEO faktor, na katerega lahko vplivamo. Google namreč meri in spremlja čas obiska na vaši strani. Obiskovalec, ki stran zapusti kmalu po tem, ko jo je obiskal, daje informacije Googlu, da članek ni dovolj zanimiv, zato stran potisne nižje med rezultati. …


Marketing se konstantno spreminja, informacijska doba pa je spremembe še dodatno pohitrila in celoten trg obrnila popolnoma na glavo. Nastala je nova veja - digitalni marketing (najhitreje se razvijajoče področje marketinga in poslovanja na splošno).

Gre za velike preobrate, pa vendar ne gre za znanstveno fantastiko, gre za razumevanje, nenehno učenje, analizo, testiranje in prilagajanje.

Image for post
Image for post
Kako se lotiti marketinga?

Marketing ni Facebook oglas, TV oglas, reklamni pano, ne ideja, niti kampanja, marketing je izmenjava v skupno dobro. Gre za razumevanje podjetja, produkta in potreb ljudi. Zavedanje okolice, družbe in trga. Poznati morate družbene vede in znanje usmerjati do ljudi. Šele nato se poslužujemo različnih metod, orodij in medijskih kanalov, za izvajanje marketinga.


Področje digitalnega marketinga definira veliko novih terminov v obliki besed in besednih zvez (tudi kratic).

Image for post
Image for post

CTA, CTR, CPC, Conversions, itn. so izrazi, ki jih preprosto morate poznati za delovanje, hitro razumevanje in uspešnost vašega dela.

Za vas sem pripravil slovar za uporabo in razumevanje ključnih orodij, za izvajanje digitalnega marketinga.

Image for post
Image for post

Google Analytics

Users
-
Uporabniki, ki so začeli vsaj eno sejo na spletni strani.

New Users
-
Število uporabnikov, ki so bili prvič na spletni strani.

Sessions
- Skupno število sej na spletni strani. Seja je čas, ko je uporabnik aktivno vključen v vašo spletno stran.

Number of Sessions per User
-
Povprečno število sej na uporabnika. …


Image for post
Image for post

Optimizacija za spletne iskalnike oz. “search engine optimization” (SEO) je praksa, s katero povečamo količino obiska in kakovost prometa na spletni strani s pomočjo organskih rezultatov iskalnika.

Organski rezultati so rezultati, ki jih iskalnik (kot storitev) ponudi iskalcu informacij, ko išče po iskalniku.

Plačljivi rezultati so rezultati iz oglasov (Google Ads). Lastnik strani mora za vsak klik na oglas plačati določen znesek. Takšni rezultati se nahajajo na samem vrhu rezultatov, pred organskimi rezultati.

Image for post
Image for post
Rezultati v iskalniku Google - ključna beseda “wellness”

Kako iskalnik deluje?

Če hočemo razumeti SEO, moramo najprej razumeti delovanje iskalnikov. Iskalnik je spletna storitev za iskanje informacij in je dober samo toliko, kolikor so dobri rezultati. Iskalcu informacij mora ponuditi najboljše rezultate v najkrajšem možnem času. V ostalem primeru bi uporabnik uporabil konkurenčen izdelek. …

About

Matej Novak

Marketing Director @ Agencijac Pakt

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store