Mathias Menzl
Mathias Menzl

Mathias Menzl

Partner at authentisch AG // formerly @tamedia, @srf @joiz @unic @78s