Elk einde is het begin van iets nieuws

13 januari 2017, vandaag is mijn laatste dag bij Invisible Puppy.

2012…2017. Time flies.

Mei 2012, na 7 jaar in de privé sector was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Zelfstandig worden en een nieuw digital agency opstarten. Invisible Puppy werd geboren. Een nieuwe speler lanceren in een reeds overbevolkt agency landschap. Een stevige uitdaging.

Akkoord, ik heb er een pak slapeloze nachten van gehad, wat kilo’s bijgekomen en ik begin grijs haar te krijgen… but it’s all been worth it! Het was met vallen en opstaan, bloed, zweet en tranen, maar we zijn uitgegroeid tot een vooraanstaand agency met een 15-tal ontzettend getalenteerde puppies.

Ge zijt bedankt é

Fier ben ik op alle mensen die een rol hebben gespeeld en een bijdrage hebben geleverd in het succes van Invisible Puppy. Van vennoten, tot collega’s, stagiaires en studenten… a big thank you to you all. En dat meen ik want de groei en het succes van een bedrijf wordt voornamelijk bepaald door de mensen die er werken, de bedrijfscultuur die je hanteert en hoe je communiceert met en naar klanten.

2016 — Work hard. Play hard.

De mensen bij Invisible Puppy. Dat is hetgeen wat ik het meeste ga missen. Een fijne, gekke en hardwerkende bende waar ik exact 4 jaar en 9 maanden ontzettend graag mee heb gewerkt. Hoe heel wat puppies door de jaren heen zijn gegroeid tot mondige (oh boy they are!), moeilijk-onder-de-tafel klappende, kick-ass marketeers…daar ben ik misschien wel het meeste trots op.

2014 — oh my god we looked so young….
2016 — More puppies, more projects, more creativity.

De vraag die ik tegenwoordig vaak te horen krijg is: “wat onthou je na 5 jaar Invisible Puppy?”

Heel veel. Te veel om allemaal op te noemen in een dankwoord. Maar laat me misschien 3 belangrijke zaken meegeven die ik de voorbije jaren heb geleerd:

De juiste mix aan mensen is de sleutel tot succes.

People come and go. Niemand is getrouwd met een bedrijf. Het is ook nooit leuk om een collega te zien vertrekken. Maar elk van ons heeft persoonlijke ambities en daar moet je respect voor hebben. Door de jaren heen hebben we dus heel wat nieuwe gezichten mogen verwelkomen. De grootste uitdaging is dan ook een goede mix van mensen bij elkaar brengen die het niveau van het team hoog houden. En daar zijn we naar mijn mening heel goed in geslaagd.

Enkel kalmte zal u redden.

Werken voor 30 verschillende klanten met strakke deadlines terwijl je meer dan 10 puppies in toom moet houden… da’s toveren. Het leven in een agency is dan ook vrij chaotisch. Vraag het maar aan de project managers die bij Invisible Puppy met de project-scepters zwaaien. Je moet rustig blijven in elke situatie, altijd positief denken, niet schreeuwen en naar een oplossing zoeken.

Work hard, play hard.

Agency life ain’t no nine-to-five. Wees daar maar zeker van, het is hard werken. Je moet je kennis continu bijschaven en je elke dag opnieuw bewijzen. Maar het harde werk moet beloond worden. Je MOET tijd maken voor ontspanning. Zowel tijdens en buiten de werkuren, met de collega’s en in je privé. Die knop kunnen omschakelen is oh-zo-belangrijk.

New York here I come.

Na een kleine 5 jaar neem ik afscheid van Invisible Puppy en start ik een nieuw agency op in de Verenigde Staten. Fifteen24 Inc. zal me zonder twijfel overladen met nieuwe en onbekende uitdagingen. Laat maar komen zou’k zeggen. I can’t wait.

En ook al voelt het echt vreemd aan om als founding partner afscheid te nemen van de puppies… ik ben er als mens en professional gegroeid, ik heb er ontzettend veel geleerd, fantastische mensen ontmoet, vrienden gemaakt en ik kijk met opgeheven hoofd en met trots terug op een onvergetelijk tijdperk.

Bye bye Puppy. 
Fifteen24, New York, here I come.

Mathieu

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.