Patienten är journalen eller journalen är patienten?

Förra veckan fylldes av inspiration och goda möten på Nationella eHälsodagen på tisdagen följt av HosIT 2015 på onsdagen. Dagarna fylldes av seminarier och personliga möten med nya och gamla bekanta över kaffe och lunch. Nuvarande system och organisation dryftades och nya ideér bollades och utvärderades, ibland med samsyn och ibland med åsikter som låg längre isär.

För mig som kommer från en annan bransch så tar det ett tag att lära sig hur det fungerar inom vården. Med stor respekt så inser man utmaningen för vården att med krympande arbetskraft och ansträngd ekonomi hantera en allt större grupp medborgare i och med att vi lever längre och vården blir allt bättre. Därför är det inte svårt att förstå hur det har blivit som det har blivit. Min något grova och givetvis förenklade analys över hur vården ser sig själv och hur medborgarna skulle vilja få sin vård lämnar mycket detaljer och utmaningar åt sidan. Men för att förstå hur det ser ut och hur vi kan gå vidare med framför allt digitaliseringen av vården så har jag skrivit ihop följande sammanfattning av dagarna i Stockholm.

Vården som en produktionskedja

För mig är det uppenbart att vården ser sig som en effektiv maskin. Man organiserar sig som en kedja av specialiserade enheter som var och en hanterar en del i kedjan. Lite som ett löpande band i en fabrik. Först karossen, sedan drivlina, bromsar och till sist motorn. Risken att någon i ett steg innan missar en skruv eller en sladd finns hela tiden. Till varje bil hör en produktionsorder som tydligt och klart specificerar färg, motorstorlek och alla andra tillval som vi som kunder kan välja på. Det är vår garanti att allt skall bli rätt. Kontrollsystemen är omfattande men också kostnaderna för eventuell sen åtgärd om något blivit fel i monteringen. För att inte tala om den frustration som man kan uppleva om man fått ett “måndags-ex” levererat med ständiga verkstadsbesök. Visst finns det en stolthet hos varje arbetare inom respektive monteringsstation att göra sitt jobb på avsedd tid, annars stoppar bandet. Men leder det till en bättre bil, totalt sett?

Översätt nu detta till vården. I vården är det journalen som är arbetsordern som innehåller all fakta som skall garantera rätt vård och i rätt tid. Och på samma sätt som i bilfabriken så sliter varje individ inom vården att göra ett bra jobb inom sitt område. Tyvärr så har också vården samma fel som bilfabriken, utifrån ett helhetsperspektiv, att man saknar någon med helhetsansvar. Man har försökt bygga in det i system och i journalen istället. Bilar är mycket enklare att hantera i det hänseendet och bilfabrikens process kan i princip nå 100%. Men kan man det i vården? De hanterar ju människor som är komplexa både till kropp och sinne. Vill patienter bli hanterade som bilar? In i ena änden av sjukhuset och ut i den andra, förhoppningsvis lite friskare och kryare. Svaret är ganska tydligt, nej.

Patienter som aldrig blir friska

Sanningen är snarare den att vi som patienter, eller snarare kunder vill möta någon som tar ett helhetsgrepp och ansvar. Dessutom är det så att sjukvårdens kunder består av flera grupper där den största är de som har någon form av kronisk åkomma. Givetvis av varierande grad och med högst varierande frekvens av kontakt med vården. Att som kroniker stoppas in i ett linjärt system och ständigt få starta om kan knappas kännas bra. Bättre vore en cyklisk process med patienten i centrum runt allt kretsar och olika specialister kan kopplas in allt eftersom. Med en ansvarig person från vården som kan hjälpa till och guida genom de processer som pågår. I andra branscher jobbar man så och kallar den personen projektledare, scrum master eller kundansvarig till exempel. Kanske vore ett synsätt som vården kunde anamma?

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att vården står inför stora omvälvningar och behöver anpassa sig till många olika faktorer. Förutom ekonomiska utmaningar och variation i tillgång till arbetskraft så kommer även samhällets digitalisering och kunders förändrade förväntningar att påverka.

Mattias Wahlberg är en av grundarna till Neomeda AB som arbetar med att ta fram appar och webbtjänster för att underlätta för individer att interagera med vården. Vi tror att med digitala verktyg kan vi alla arbeta mer effektivt och med tillgång till information om den egna hälsan kan man bli en resurs för vården.