คนเยอรมันเช้านี้ ทำให้มีประเด็นต้องคิดไปตลอดวัน
Geng Sittipong S.
1005

  1. เมื่อเช้าคุณโพสต์ว่าตบหน้าคนไทยครึ่งประเทศนี่ ทำไมถึงเปลี่ยนล่ะ
  2. ผมเป็นคนนึงที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้และผมก็have a lifeด้วย ผมวางโทรศัพท์เมื่อสมควรต้องวาง การที่เห็นคนๆนึงใช้โทรศัพท์เพียงไม่กี่นาทีแล้วตัดสินใจว่าคนๆนั้นเป็นทาสของมัน มันเร็วเกินไปครับ ในสถานการณ์นี้มันคงแทงใจคนเขียนพอดีเพราะถ้ามาบอกผม ผมคงถามกลับว่า What right do you have to judge people by looking at me for 1 minute? I have a phone, an email and a life so F…ck off.
  3. เวลาคุณให้เ้งินคนที่ไม่มีน่ะ คนประเทศไหนก็ทำทั้งนั้นล่ะครับ ผมรับรองได้
  4. ใช่ครับ ผมเห็นด้วยกับบางอย่างที่แกพูดแต่การดูถูกคนไทยโดยใช้เงินฟาดเพราะเขาไม่มีเงินมันไร้ยางอายและถ้าเก่งจริงอยู่ที่ไหนก็สามารถตั้งตัวได้ ไม่ใช่อาศัยค่าเงินที่สูงกว่า
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.