Čo vám DEFINITÍVNE nesmie chýbať v kancelárii

Matúš Molnár
Nov 21, 2017 · 3 min read
Image for post
Image for post

V kancelárii alebo po novom v “office” strávime denne viac času, ako s vlastnou rodinou. Ak si uvedomíme tento fakt, začneme sa aj inak pozerať na priestor, ktorý nás denno denne obklopuje.

V rámci psychohygieny a pracovnej efektivity by sme si mali ten kúsok priestoru čo najviac spríjemniť.

Tu je zopár rád, ako na to.

PERSONALIZÁCIA

Môj dom, môj hrad. V dôverne známom prostredí sa cítime na koni. Vieme kde čo je, poznáme každý kútik našej zóny a v tejto zóne sa cítime komfortne. Označkujte si svoj priestor tak, aby ste všetkým dali najavo, že toto je len a len vaše a nemienite sa o tento priestor s nikým deliť.

Ak vám to možnosti dovoľujú, zaveste si za sebou plagát/obraz, ktorý vás vystihuje a motivuje. Na pracovný stôl si dajte fotky svojich blízkych, aby vám pripomínali, pre koho to vlastne do tej práce chodíte. Prineste si svoj vlastný obľúbený hrnček, ktorý za tie roky vonia kávou a tie škvrny už z neho nevyčistíte žiadnou W5kou z Lidl-a.

MALÉ ROZPTÝLENIE

Vedci zistili, že malé rozptýlenie pôsobí na nás a našu psychiku priam zázračne. 5 minút rozptýlenia každú hodinu zvýši našu koncentráciu na prácu až o 50%.

Pritom to môže byť hoc aká malichernosť. Niekto si nakúpi ceruzky do zásoby, aby mal čo obhrýzať. Niekto má malý, “madžgajúci”, gumenný prsník na stres. Ľudovo nazývané “stresátko”. Niekto má omaľovánky na naštartovanie kreativity a niekto toto všetko a ešte niečo naviac.

Či už tomu veríte, alebo nie, drobnosti robia z kancelárie niečo, čo dodáva charakter vášmu priestoru.

KREATIVITA JE ZÁKLAD

Dosť bolo nudných zažitých praktík. Začnite to robiť inak. Presvedčte šéfa, že to myslíte s prácou vážne a že ste odkukali od amerických startapistov vychytanú vec.

Na jednu stenu si zaveste čo najväčšiu nástennú sklenenú tabuľu. Uvidíte, ako vás tá nepopísaná plocha namotivuje k tomu, aby ste ju zaplnili. Využiť ju môžete na mítingoch so zamestnancami a kolegami, ale aj keď ste v kancelárii celkom sami.

TIP: poriadne si rozmerajte stenu a dajte si vyrobiť sklenenú tabuľu na mieru — napríklad tu:

ZELEŇ

Čerstvý vzduch, vôňa kvetov, vánok vo vlasoch. Jedine ak otvoríte okno a vaša kancelária sa nachádza v priamom susedstve arboréta.

My ostatní sa musíme uspokojiť aspoň s tými kupovanými kvetmi. Zelená farba ukľudňuje našu myseľ. Majte ju v kancelárii čo najviac. Ak nie na stenách, tak zariaďte, aby bola aspoň v kvetináčoch.

Čo sa týka črepníkov, trendom sú jednak prírodné drevené, prútené, bambusové, ale aj „retro“ terakotové, hlinené. Praktická je pre kancelárske priestory hydroponicky pestovaná zeleň. Starostlivosť o ňu je minimálna. Takáto zeleň pôsobí vitálnejšie, je reprezentatívnejšia a efektívnejšia napríklad aj pri čistení vzduchu. Aktuálnym trendom sú vertikálne interiérové výsadby.

KANCELÁRSKE OMÁČKY

Papierovačky, papierovačky a ešte raz… Sedavé zamestnanie, alebo ako sa za komunistov hovorievalo “inteligenicia” národa musí počítať s týmto nevyhnutným nástrojom.

Vyberte sa do papierníctva a kúpte si organizéry vhodnej veľkosti a príjemných farieb. Zaobstarajte si krabice na dokumenty, karisbloky, zložky na dokumenty a takisto stojany na poradače. Pripravte si priečinky na všetky dokumenty, ktoré by ste mohli potrebovať a buďte pripravený organizovať.

Alebo to robte inak a využite niektorý z online nástrojov, ktorý vám uľahčí prácu a zachráni stromy v Nízkych Tatrách.

Geniálny nástroj na organizáciu: http://trello.com

Rovnako geniálny ale na komunikáciu: https://slack.com/

Všetko v jednom: https://basecamp.com

Či už je vaša práca stresujúca, menej stresujúca alebo ste šéf, nezabudnite si to užiť. Daň za to, že nemôžete stráviť váš čas s rodinou by mal byť aspoň trochu príjemný. Potom ide všetko ľahšie :)

Inak ak hľadáte vhodné kancelárie a výborné miesto na parkovanie, ktoré bude vždy voľné = pozrite sem ak ste z Košíc: www.bcrozvojova.sk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store