Bulut tabanlı Bir POS Sisteminin Doğuşu: adisyo

Dışarıda yeme alışkanlığı çok olan biri olarak, gittiğim mekanlardaki sipariş alma, servis, ödeme operasyonu hep dikkatimi çekmiştir. Girişimci olma hayalinin de getirdiği dürtüyle, bu operasyonları kolaylaştırmanın yolunu ararken buldum hep kendimi.

Aslında bu konuda büyük bir boşluk yoktu. Piyasada bolca bulunan POS sistemleri ile masada siparişin alınması, bir yazıcı sayesinde mutfağa anında ulaşması ve piştiği zaman servis edilmesi operasyonları çoğu yerde başarılı bir şekilde yürümekteydi.

Zamanla dikkatimi başka bir şey çekti. Özellikle çok büyük olmayan cafe restaurantlarda herhangi bir çözümün kullanılmadığını gördüm. Bunun en büyük sebebi, bu sistemlerin alım, kurulum ve bakım maliyetlerinin hem parasal hem de operasyonel olarak yüksek olmasıydı.

İşte böyle bir problemden, kurulum ve kullanımı basit, maliyeti düşük bir POS sistemi inşa etme fikri çıktı. Hemen bu işlerdeki vazgeçilmez takım arkadaşıma haber verdim ve işe koyulduk. Sonuç olarak bu fikir bir ürüne dönüştü: Adisyo

Öncelikli amacımız, pahalı olduğu için POS sistemi kullanmayan işletmelere adisyo’yu kullandırmak.

Biz adisyo’yu işletmelere sevdireceğimize inanıyoruz. İlk aldığımız izlenimler de gayet olumlu. İnşallah böyle devam edecektir.

Adisyo ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.adisyo.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.