Mavi
Mavi
Jul 8, 2015 · 3 min read

Mavi ve Orta Anadolu, “İndigo Turtles” projesiyle, Ekolojik Araştırmalar Derneği’nin (EKAD) çalışmalarına destek vererek, nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarını koruma altına alıyor. Güncel moda çizgisini Akdeniz’den aldığı ilhamla şekillendiren Mavi, indigonun birbirinden farklı tonlarıyla inovatif ve teknolojik denim kumaşları geliştiren Orta Anadolu ile birlikte deniz kaplumbağalarını maviyle buluşturuyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve 15 bin yavrunun kurtarıldığı proje kapsamında, 110 milyon yıldır yaşayan, Akdeniz faunasının doğal parçası olan Caretta caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağası türlerinin yaşatılması hedefleniyor. Yumurtadan çıktıkları andan itibaren birçok tehlikeyle karşı karşıya kalan yavru deniz kaplumbağalarının, ortalama %40’ı denize ulaşabiliyor ve bunu başaranların sadece binde biri hayatta kalabiliyor. İndigo Turtles projesi bu zorlu yaşam mücadelesine destek verirken, gönüllülük konusunda da farkındalık yaratıyor.

EKAD’ın Haziran-Eylül tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirdiği çalışmalara, Türkiye’den ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yüzlerce üniversiteli gönüllünün yanı sıra Mavi ve Orta Anadolu çalışanları, müşteri ve takipçileri katılıyor. Gönüllü gençler, her gün 30 kilometrelik plajı yürüyerek, ergin dişi kaplumbağaların yumurtalarını dış faktörlerden korumak, yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşmasını sağlamak için çalışıyor. Gece arazilerinde yumurtaları saymak, gündüz arazilerinde yumurtaların yerlerini belirlemek, yuva içinde sıkışan ya da kumsalda yolunu kaybeden yavrulara yardım etmek, otel önlerindeki yuvalar için kafesleme yapmak, ekibin görevlerinden sadece birkaçı. İşin içinde “gönüllülük” olunca, o görevler de iş olmaktan çıkıp, tutku ve heyecanla peşine düşülen yeni bir macera gibi oluyor.

Biz bu sene yine Belek’teki yerimizi alıyor ve sizi de bekliyoruz! Mavi gönüllüleriyle birlikte, 3–9 Ağustos arasında Belek’te düzenlenecek kampa katılman için yapman gerekenler çok basit! Scorp uygulamasına gir, “Dünyaya Caretta caretta olarak gelseydim…” başlığı için 15 saniyelik videonu çek, paylaş! Videolar arasından seçilen 3 şanslı kişi, Belek’teki İndigo Turtles kampına gitmeye hak kazanacak. Videolarını bekliyoruz! Unutma, kampa katılabilmek için 18 yaşından büyük olman gerekiyor. Diğer katılım koşullarını da buradan görebilirsin.

Onlar da bu sularda yüzsün diye… 1 İndigo Turtles tişörtüyle 10 yavruyu koru!

Mavi’nin “İndigo Turtles” etiketli tişörtlerinden alan her bir kişi, 10 yavrunun yaşamını sürdürmesini sağlayarak, Akdeniz’e hayat verecek. Haziran ayında vitrine çıkan tişörtlerle 400 yuvanın sahiplenilerek yaklaşık 15 bin deniz kaplumbağası yavrusunun yaşatılması amaçlanıyor.

1 tişörtle 10 yavruyu korumak için:
http://mav.im/indigoturtles-k
http://mav.im/indigoturtles-e

Bunları biliyor muydunuz?

  Mavi

  Written by

  Mavi

  En iyi jean Mavi mutfağında pişer! / We cook the Perfect Fit / www.mavi.com

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade