Intressanta tankar, och skulle vilja passa på att dela med mig av en spaning:
Linnéa Karlsson
1

Tror inte att det finns ett “sätt” att “råda bot” på åsikter som dessa. Funkar det så funkar det; brinner det och handgranatkastas så brinner det och handgranatkastas. Folk röstar inte på partier för att de har någon långsökt tanke i stil med att “jag hoppas att en röst på detta parti i längden skapar något som partiet i dag inte säger sig vilja genomföra men kanske i morgon?”. Folk röstar på partier för att de gillar vad partierna säger. MP = mer migration, mer miljösattsningar, FP = liberalism, EU-utvidgning, Ökad migration osv, SD= Konservatism, nostalgi till ett svunnet sammanhållet sverige, “årdning och reda”; inga tiggare på gatan, inget skräpbärg i skogen, folk som våldtar får ett regält straff, är migrationen för stor så miskar vi den. S= Ökad skatt, ökad välförd, mer statlig involvering, ökade statliga satsningar osv… Verkar ju ganska logiskt när man pratar om alla andra partier så varför ska det inte vara det när man diskuterar SD.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.