Nếu bạn thuộc một trong bốn nhóm đối tượng trên thì MÁY PHIÊN DỊCH TRAVIS TOUCH PLUS là giải pháp tốt nhất cho bạn. Không cần lo lắng về giao tiếp ngoại ngữ nữa. Ở đây, ở đây, ở ngay bài viết này vấn đề đó của bạn sẽ được giải quyết.

Hôm nay, mayphiendich.vn xin giới thiệu với anh chị một sản phẩm đó là Máy Phiên Dịch Travis Touch Plus, dòng máy phiên dịch được đánh giá là dịch tốt nhất thế giới hiện nay, tích hợp trí tuệ nhân tạo. Với khả năng dịch 2 chiều 105 ngôn ngữ, tốc độ dịch chưa tới 0,2 giây. Nó là một thiết bị độc lập không cần kết nối với điện thoại. Tức là ví bạn nói tiếng Việt, máy sẽ dịch và phát ra tiếng anh, đối tác nói tiếng anh máy sẽ dịch và phát ra tiếng Việt cho bạn. …


Nhu cầu giao tiếp đa ngôn ngữ đang ngày càng trở nên cần thiết với người Việt Nam. Với thời đại 4.0 như hiện nay cho dù bạn có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh cũng chưa thể hòa nhập vào thế giới. Hãy tưởng tượng, bạn muốn đi du lịch Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Ý,… cho dù bạn biết tiếng Anh bạn cũng gặp rất nhiều khó khăn khi giao tiếp với người bản xứ.

Với Mayphiendich.Vn mọi việc trở nên đơn giản hơn. Bạn không cần biết ngoại ngữ, không cần mất quá nhiều thời gian để đi học nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chỉ cần bạn cầm trên tay một chiếc máy phiên dịch, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bạn có thể tự tin giao tiếp với hơn 100 ngôn ngữkhác nhau. Với Mayphiendich.Vn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store