Намайг айлгадаг зүйлс
Emma
42

Бичдэг хүмүүс шал ондоо бичих юм аа, тэгсэн би энд орос гурилан чихэр хаагуур зардаг юм болдоо гээл явж байна…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.