Мистецтво пропускати лекції на MezhyhiryaFest 2019

Зриваємо маски не з корупціонерів, а з учасників

Привіт, учасники MezhyhiryaFest! Ви вже напевно знаєте, що за 3 дні фестивалю ми провели кінопоказ документалок, 21 презентацію топових кейсів та 10 воркшопів.

Але ж ми бачили в соцмережах, що ви були в багатьох інших місцях, окрім лекцій!

Тому ця стаття по-доброму розповість про все, на чому ми спіймали наших учасників, поки на фестивалі тривали лекції.


Коли ми планували фест, ми думали, що учасники знайдуть шлях до локації за нашими стрілочками на асфальті і швиденько встигнуть якраз до першої лекції.

Висновок: не надсилайте учасникам карту з маршрутом. Може, якби вони почувалися більш загубленими, то не пішли б у вільну експедицію по Межигір’ю.

Стандартна частина будь-якого звіту після фесту — це простежити, хто та що про вас писав.

Уявіть нашу журбинку, коли фідбек учасників візуально нічим не відрізнявся від фото пересічних весільних компаній. Хіба що ви ставили наш хештег #mezhyhiryafest, замість просто тегу #mezhyhirya!


Якщо довго розмовляти про журналістику, то екзистенційний жах можна вилікувати лише муркотінням котика.


Початок червня — це традиційно перша спека. Думати важко, сидіти на лекціях важко. Тому без руханки ніяк!

Тож ми оргаінзували вамі бігову екскурсію з Володимиром Тхоріком…

і йогу від Hardbreakfast Club…

…але ви вирішили не зраджувати традиції вихідних та “повимикалися” на бінбегах.

Не дивіться на наших волонтерів, коли вони сплять!

Ми аплодуємо всім, хто витримав з нами до кінця!


Єдине, що ми вам завжди будемо пробачати з легким серцем — це посиденьки редакціями. Ми віримо, що журналістика має сприйматися не як кар’єра, а як спільнота однодумців. Так тримати!

Та що б ви там не вигадували, ми все одно вас любимо і чекаємо на вас наступного року!

Виглядаємо вдалечінь наступний фест.

Media Development Foundation

Written by

The Media Development Foundation (MDF) is a Center of Excellence and a Media Expertise hub focused on empowering journalists and media organizations.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade