เริ่มต้น Angular ด้วย AngularCLI + Webpack + HotLoader

ก่อนอื่นต้องขอสวัดดีคนที่มาเสพบทความนี้นะคับ ผมไม่เคยเขียนบทความมาก่อนอาจจะอ่านแล้วไม่เร้าใจ หรือ ภาษาอาจจะผิดพลาดไปก็ขอขออภัยแล้วกัน

บทความนี้สำหรับคนเขียน Angular ที่อยากใช้ Hot Loader เหมือน เจ้าอื่นๆ แต่ยังอยากใช้ AngularCLI สำหรับ Generate สิ่งต่างๆที่อยากได้อยู่ก็เชิญเสพครับ

/// ขอเข้าเรื่องเลยนะคับ ///

ขั้นแรกก็ใช้ AngularCLI ปกติคับ โดยการสร้างโปรเจค ก่อนเลย

ng new ProjectName

เสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะคับ

จากนั้นก็ลง Dev Dependencies เพิ่มอีกนิดหน่อยตามนี้เลยนะคับ

npm install @angularclass/hmr @angularclass/hmr-loader angular2-template-loader awesome-typescript-loader css-loader extract-text-webpack-plugin file-loader html-loader html-webpack-plugin raw-loader style-loader webpack webpack-dev-server webpack-merge --save-dev

มาถึงตรงผมคงต้องขออนุญาตลบ Test และส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกทั้งหมดนะคับเพื่อให้โปรเจคดูเรียบง่ายสบายตาส่วน Test เอาไว้รอบหน้าแล้วกัน ไฟล์ที่ต้องลบก็ตามนี้เลยน่ะคับ

 • e2e/
 • src/assets/
 • src/environments/
 • src/test.ts
 • src/tsconfig.spec.json
 • src/typings.d.ts
 • .editorconfig
 • karma.conf.js
 • protractor.conf.js
 • tslint.json

แล้วก็ในไฟล์ package.json ตรง devDependencies

 • @types/jasmine
 • codelyzer
 • jasmine-core
 • jasmine-spec-reporter
 • karma
 • karma-chrome-launcher
 • karma-cli
 • karma-jasmine
 • karma-jasmine-html-reporter
 • karma-coverage-istanbul-reporter
 • protractor
 • ts-node
 • tslint

เสร็จแล้วก็จะเหลือประมาณนี้น่ะคับ จากนั้นก็สร้างไฟล์ และ โฟลเดอร์ตามนี้คับ

 • config/
 • config/helpers.js
 • config/vendor.ts
 • config/webpack.common.js
 • config/webpack.dev.js
 • config/webpack.prod.js
 • webpack.config.js

เสร็จแล้วให้ไปแก้ไฟล์ package.json ตรง scripts ตามนี้นะคับ

"scripts": {
"server": "webpack-dev-server --inline --progress --port 8080",
"start": "npm run server -- --hot",
"build": "webpack --config config/webpack.prod.js --progress --profile --bail"
}

จากนั้นก็แก้ไฟล์ตามนี้นะคับ

 • .angular-cli.json
{
  "$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json",
  "project": {
    "name": "start-angular-webpack-hotloader"
  },
  "apps": [{
    "root": "src",
    "outDir": "dist",
    "index": "index.html",
    "main": "main.ts",
    "polyfills": "polyfills.ts",
    "tsconfig": "tsconfig.app.json",
    "prefix": "app",
    "styles": [
       "styles.css"
    ],
    "scripts": [],
    "environmentSource": "environments/environment.ts",
    "environments": {
    "dev": "environments/environment.ts",
    "prod": "environments/environment.prod.ts"
    }
}],
  "lint": [{
"project": "src/tsconfig.app.json"
  }],
  "defaults": {
    "styleExt": "css",
    "component": {}
  }
}
 • src/environments/environment.prod.ts
export const environment = {
  production: true
};
 • src/environments/environment.ts
export const environment = {
  production: false
};
 • src/main.ts
 • src/polyfills.ts
 • src/tsconfig.app.json
{
"extends": "./../tsconfig.json",
"compilerOptions": {
"outDir": "../out-tsc/app",
"module": "es2015",
"baseUrl": "",
"types": [
"node"
]
}
}
 • src / app / app.module.ts
 • src / app / app.component.ts

เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วคับ จากนั้นก็สั่งรันได้เลย

#### ก่อน Run อย่าลืมลบ ไฟล์ .spec.ts ทิ้งด้วยนะคับ เดียว error ####

/// Run dev on AngularCLI # ไม่มี Hot Loader 
ng serve
/// Run dev on Webpack # มี Hot Loader
npm start
/// Build on AngularCLI
ng build --prod --aot
/// Build on Webpack
npm run build

แต่ถ้าอยากง่ายกว่านี้ ก็ Clone มาใช้ได้เลยคับ

https://github.com/Aitthi/Angular-Webpack-hot

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์นะคับ

########################################################################################