İngiltere Güncesi/Amine Yılmaz

Temmuz 2016 AB&Ulusal Ajans Erasmus + Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projesi

25.07.2016

Pazartesi

Hafta sonu yaptığımız yoğun geziden sonra İngiltere’de bile Pazartesi sendromunu yorgunluktan dolayı yine yaşıyoruz. Sabah olan İngilizce dersine yemeklerle ilgili kelimelerle başladık.Sonra resmi ve gayri resmi dil arasındaki farkları anlamak için bir e-postayı inceledik.Göçlerle ilgili konuştuk.Öğretmenimiz her gruba birer hikaye dağıttı ve bu hikayeler hakkında konuşmamızı istedi.Daha sonra sınıftaki tüm gruplarla birlikte bu hikayeleri inceledik.Hikayeler etkileyici ve şaşırtıcıydı.

Teknoloji dersinde ise çok şaşırtıcı bilgiler edindik.Her gün bir sürü zamanı boşa geçirdiğimiz akıllı telefonları, nasıl etkili bir eğitim aracı olarak kullanabiliriz,bunun cevabını net bir şekilde gördük.

Plickers uygulamasından bahsettik. Bu uygulamada sınıf ve sınıf rengi oluşturup öğrenci ekliyoruz.Sistem her öğrenciye bir sayı veriyor.Bu sayılar öğrencilerin kim olduğunu tanımlıyor.Önceden hazırlık yapıp soruları hazırlıyoruz ve doğru cevapları da sisteme giriyoruz.Burada önemli olan şu:Soruları iki tipte hazırlayabiliriz.İstersek çoktan seçmeli, istersek doğru-yanlış sorusu.Sınıfta kullanmak üzere akıllı telefonumuza uygulamanın mobil versiyonunu indiriyoruz.Önceden siteden alacağımız kartların çıktısını alıyoruz.Sınıfa gelince öğrencilere çıktısını aldığımız bu kartları dağıtıyoruz.Sistemde hangi öğrenciye hangi numarayı verdiysek, o numaralı kartı öğrenciye dağıtıyoruz.Kartların her bir kenarında A,B,C,D şıkları yer alıyor.Sınıf ortamı hazırlandıktan sonra akıllı tahtadan soruyu yöneltiyoruz.Öğrenciler hangi seçeneğin doğru olduğunu düşünüyorlarsa o seçenek yukarıda olacak şekilde dağıtılan kartları kaldırıyorlar.Öğrencilerin cevaplarını ise kartlar kaldırıldığı anda telefonumuzun kamerasından okutuyoruz.Bu işlemi yapmak çok kolay.Kameraya öğrencilerin verdiği cevapları görecek şekilde çekiyoruz.Direkt olarak sisteme kimlerin doğru-yanlış yaptığı, başarı yüzdesi gibi sayısal veriler yansıyor.Birebir aktif olarak uygulanan bir uygulama.Sınıf yönetiminden kaynaklanan tek olumsuz yanı var :Başarısız ve yaramaz öğrenciler, başarılı ve kendini koruyamayan öğrencilerin kartlarını sorular cevaplandıktan sonra alabilirler.Bu olumsuz taraf öğretmenin başarılı sınıf yönetimiyle bertaraf edilebilir.

Dvolver Moviemaker, video yapmaya yarayan bir program.Gökyüzü, arka fon, sosyal durum, müzik seçebilirsiniz.Karakter seçip konuşma balonları oluşturabilirsiniz.Son olarak yönetmen ve başlık seçip hazırladığınız videoyu izleyebilirsiniz.

Bu video hazırlama programı kitap özetleri hazırlamada,yabancı dil dersinde pratik yapmada etkili bir yöntem olabilir.

Zimmer Twins de yukarıdaki programa benzeyen bir video hazırlama uygulamasıdır. Ama o programdan daha çok fonksiyonu olan videolar hazırlanabiliyor. Öğretmen videonun bir kısmını hazırlayıp, devamını öğrencilerin getirmesini isteyebilir.Hazırlanan videolar kaydedilmek zorunda yoksa videolar silinebiliyor. En fazla üç dakika uzunluğunda videolar yapılabiliyor. Bütün bu işlemler için herhangi bir üyelik ücreti de ödenmiyor. Tek yapılması gereken siteye kaydolmak. Diğer video hazırlama programında olduğu gibi kitap özetlerini,konu tekrarlarını ,dilde pratik yapmayı eğlenceli bir şekilde öğrencilere yaptırabilirsiniz. Öğrencilerin siteye girmeleri için e-posta adresleriyle sisteme kaydolmaları gerekiyor.

Seesaw.me, ClassDojo’ya benzeyen bir uygulama. Bu uygulamada da öğrenci davranış değişiklikleri amaçlanıyor. Bir nevi dijital ortamda portfolyo hazırlamaya benziyor. Amaç öğrencinin öğrendiği yeni bilgileri,güzel ,olumlu davranışları bu sisteme kaydetmek .Uygulamanın üç ayrı girişi var:Öğrenci, öğretmen, veli girişi. Böylece bu değişimleri veli de takip edebiliyor.

Bu uygulamada da öğrenci ekleyip sınıf oluşturabilirsiniz. Öğrencileri sisteme eklemek için e-posta adresi ya da sınıf koduna ihtiyaç oluyor. Öğrenciler için ikonlar seçebilir, öğrenci fotoğrafları koyabilirsiniz. Bu profil fotoğraflarında değişikler yapılabiliyor. Öğrenci kendi girişinden girip profilini düzenleyebiliyor.

Uygulamanın en güzel tarafı öğretmen onay vermediği sürece öğrencilerin yaptığı değişikliler geçersiz oluyor. Böylece çeşitli disiplin sorunlarının önüne geçilebiliyor. Veli girişiyle anne-baba giriş yaparak sisteme girebilir, yayınlanan içerik hakkında yorum yapabilir, bu içeriği beğenebilir. Bu sayede okul-aile-öğrenci iş birliği sağlanmış oluyor. Hem de veliler, öğrenciler hakkında olumlu ya da olumsuz tüm bilgileri bu sistemden öğrenip, takip edebiliyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.