Żywność ?

Żywność to dość szerokie pojęcie, dłużej się zastanawiając można powiedzieć że to jest owoc , warzywo czy batonik to co zjadamy i to co pojawia się na naszych stołach to jest wsystko żywność którą spożywamy każdego dnia nie zastanawiając się z kąd pochodzi czy jest kaloryczna? Może warto się nad tym zastanowić i poświęcić chwilę aby ustalić zdrowy zbilansowany jadłospis ?:)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.