Yeni Bir Diyabet Tipi : T3cDM

Günümüz toplumunda diyabet önemli sorunların başında geliyor . Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin bilindiği kadarıyla 2 tipi bulunuyordu. Peki ya üçüncü bir diyabet türü de var desek ? Üstelik şu ana kadar tip 2 diyabet zannedilerek tanı konan hastaların azımsanmayacak kısmının aslında yeni keşfedilen Tip3c diyabet olduğu keşfedilmiş.

Bilindiği üzere Tip-1 diyabette vücudumuzun bağışıklık sistemi pankreasın Langerhans adacıklarına saldırıyor ve vücut yeterli insülin üretemez hale geliyor. Bu hastalık erken yaşlarda baş gösteriyor ve birey ömür boyu insüline bağımlı yaşıyor.

Tip-2 diyabette ise pankreasın vücudun insülin isteğini yeterince doyuramadığı durumlarda açığa çıkıyor ve genel olarak obeziteyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Gelelim yeni tipimiz olan Tip3c diyabete . Bu diyabet türüne ise genel olarak pankreatitis(pankreas iltihaplanması) , pankreas tümörleri veya pankreasa yapılan cerrahi müdaleler esnasında pankreasın zarar görmesi neden olabiliyor.

Bu hastalık sadece insülin üretimini sınırlandırmakla kalmıyor ayrıca pankreatik enzimlerin sentezini de aksattığı için sindirim problemlerine de neden oluyor. Ayrıca sadece insülin değil tüm pankreatik hormonların da üretimini aksatıyor .

Amerikan Diyabet Topluluğunun yaptığı geçmişe yönelik bir çalışmasında hasta veritabanı kullanılmış . Bu çalışmada Tip-2 diyabet tanısı koyulmuş ve aynı zamanda pankreatitis veya diğer pankreas problemleri geçiren hastaların bulguları incelendiğinde aslında ezici bir çoğunluğunun Tip3c diyabet olduğu ortaya koyulmuş.

Uzmanlarca yapılan ufak çaplı araştırmalarda Tip3c olan insanların insüline ihtiyaç duydukları, sindirim enzimlerini ise bu enzimleri ihtiva eden besin tabletler yardımıyla alınabileceği gösterildi .

Fakat asıl temel problem şimdiye kadar Tip-2 tanısı koyulan birçok hastanın aslında Tip3c olma ihtimaliydi. Ayrıca teşhis sırasında Tip-2 ve Tip3c farkının düzgün olarak belirlenemiyor olmasıydı.

Bu nedenle T3cDM (Type3c Diabetes Mellutus) hastalığının toplumda ne kadar yaygın olduğunu keşfetmek için İngiltere’de çalışma gerçekleştirildi. 2 Milyondan fazla hastada yapılan araştırmada hastaların sağlık kayıtları incelendi.

Sonuçları şaşırtıcı kılan şey ise yetişkinlerde Tip3c diyabetin Tip-1’den daha yaygın olduğu gerçeğiydi.Oranlara bakıldığında total diyabet vakalarının %1’inin Tip-1 , %1.6’sının ise Tip3c diyabet olduğu sonucuna ulaşıldı.

Tip3c diyabette kan şekeri kontrolü Tip-2’ye göre 2 kat daha zordu ve insülin ihtiyaçları 5 kat fazlaydı.

Ulaşılan bir diğer sonuç ise Tip3c diyabetin , pankreasa alınan hasardan sonra ortaya çıkışı 10 yıl gibi uzun bir süreyi bulabiliyor. Bu uzun gecikme süresinin sebebi genellikle iki vakanın teşhis veya tedavi sırasında birbirinden bağımsız düşünülmesi ve Tip3c teşhisine odaklanılmamasından kaynaklanabilir.

Diyabetin tipini belirlemek ise tedavi süreci için son derece önemli. Örneğin glikazid Tip-2 tedavisi için kullanılıyor fakat Tip3c için o kadar etkili olmayabilir. Bu tür sebeplerden dolayı teşhisin doğru yapılması hem hastanın sağlığı için hem de ekonomik açıdan tedavi esnasında faydalı olacaktır. Bu sayede yanlış teşhisten kaynaklı zaman ve para israfı ortadan kalkacaktır.

Bu sebeplerden dolayı Tip3c hakkında hem sağlık çalışanları hem de halk yeterince bilgilendirilmeli ve diyabet gibi önemli bir hastalık asla göz ardı edilmemelidir .

Like what you read? Give MEDiterranean a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.