We Are Social’ın yayınladığı “Dijital 2019 Türkiye” raporuyla Türkiye’de internet ve sosyal medya kullanıcılarının alışkanlıkları mercek altında.

Image for post
Image for post

We Are Social ve Hootsuit iş birliğiyle her yıl yayınlanan “Dijital Medya 2019” raporu hem global hem bölgesel hem de ülke bazlı olarak raporlanıyor. 31 Ocak’ta yayınlanan Global raporun ardından geçtiğimiz ay “Dijital Türkiye 2019” raporu yayınlandı. Rapor, Türkiye’de internet kullanıcılarının %5 artarak 59. 36 milyon olduğunu gösteriyor. İnternet kullanıcılarının arasında aktif olarak sosyal medya kullanan kişi sayısı ise 52 milyon. Bu sayı Türkiye nüfusun %63'ünü oluşturuyor.

Raporda genel olarak Instagram’ın hızlı yükselişi, Facebook’un ilk kez yaşadığı ciddi oranda kullanıcı kaybı ve mobil erişim verileri dikkat çekiyor.

About

Carbon Medya

💯Ankara’da yeni nesil dijital medya ajansı. 👾 Sosyal Medya https://many.link/carbonmedya

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store