Medyum Fırat Hoca (asıl adı; Froth Sinharib) 1946 yılında Mısırda doğdu.1987 yılında mısırda EL EZHER üniversitesinden mezun oldu. Abd-el latif islam tıppı üzerine yahudi filozofu ve astronomi dalında eğitimini tamamladı. Medyumlar büyü ve büyücülük üzerine ilgisinden dolayı süryani, ermeni ve hristiyan dinleri üzürine çalışmalar yapıp makaleler yazmaktadır.

www.medyumfirathoca.com